zamknij
zamknij
Aktualności ECDL
Pierwsze pilotażowe szkolenie egzaminatoró ECDL eNauczyciel
Szkolenie egzaminatorów e-Nauczyciel w Mielcu
ECDL
Zdający
Egzaminator
Laboratorium
Pliki do pobrania
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Aktualności ECDL

ECDL pokrywa wszystkie kompetencje z ramy DIGCOMP.

W menu „Projekty Unijne” i podmenu „Perspektywa 2014 – 2020″ na stronie www.ecdl.pl podajemy informacje dotyczące mapowania poszczególnych obszarów kompetencji ECDL na obszary ramy kompetencji DIGCOMP, stanowiącej podstawę do przyznawania środków na szkolenia w zakresie ICT z EFS w obecnej perspektywie. Warto zauważyć, że w ramach certyfikacji ECDL można walidować WSZYSTKIE KOMPETENCJE z ramy DIGCOMP na poziomach zaawansowania A i B. Podajemy także 21 profili ECDL PROFILE DIGCOMP (wraz z cenami netto certyfikacji), skonstruowanych specjalnie dla nowych projektów.


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Szkolenie egzaminatorów e-Nauczyciel w Mielcu

Szkolenie egzaminatorów e-Nauczyciel w Mielcu


 

Centrum Egzaminacyjne ECDL w Mielcu  wraz z Koordynatorem Regionalnym zaprasza serdecznie na szkolenie „Egzaminator e-Nauczyciel”, które odbędzie się 26 stycznia 2013 r. w Mielcu

Czas trwania: 4 godz. od 10:00 do 14:00, prowadzący - Zdzisław Nowakowski.

Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6

 

 

Egzaminatorem e-Nauczyciel może zostać osoba, która:

1.    Jest egzaminatorem ECDL

2.    Posiada doświadczenie z metodyki prowadzenia zajęć z nauczycielami (należy udokumentować)

3.    Może wykazać się działalnością na rzecz edukacji informatycznej (publikacje, wystąpienia, udział w konferencjach, itp.).

4.    Posiada rekomendacje Koordynatora Regionalnego.

 

Egzaminatorzy zainteresowani udziałem w szkoleniu pobierają kartę rejestracji do wypełnienia i przesłają skan na adres a.mikula@ckp.edu.pl do 22.01.2013. >>pobierz<<

 

Na szkolenie należy przynieść:

1. potwierdzenie wpłaty,

2. oryginał karty rejestracji kadydata.

 

 

UWAGA

Zaistniała dodatkowa możliwość redukcji odpłatności za szkolenia. W związku z podjęciem przez PTI współpracy z MEN prowadzona będzie na terenie całego kraju certyfikacja e-Nauczyciela w każdej szkole, uczestniczącej w projekcie "Cyfrowa szkoła” http://www.cyfrowaszkola.org/archives/1503

Egzaminatorzy, którzy zadeklarują gotowość bezpłatnego przeprowadzenia egzaminów w tym przedsięwzięciu, mogą starać się o zmniejszenie kosztów udziału w szkoleniach dla egzaminatorów – należy uzgodnić z Koordynatorem Regionalnym: artur.bodziony@ckp.edu.pl

 

 

Odpłatność za szkolenie:

 

Cena szkolenia 300 zł netto (369 zł brutto), dla członków PTI 20% zniżki

 

Dla kandydatów:- płatność za egzaminy - PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

 

PRZYPOMNIENIE!

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

 

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia opłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: biuro@ecdl.pl

 

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991