zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Wcześniejsze lata
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Byliśmy organizatorami

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Rok 2007

Byliśmy organizatorami - 2007r

 

W 2007 roku działalność CKPiDN skupiała się wokół następujących obszarów tematycznych:

 

 • Organizowanie praktyk zawodowych oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów i słuchaczy mieleckich szkół ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szkołami porozumień oraz zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego CKPiDN.
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla nauczycieli na podstawie podpisanych porozumień ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby szkoleń z komputerowego projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CNC oraz z sieci teleinformatycznych.
 • Systematyczne prowadzenie działań promocyjnych mających na celu nawiązanie ściślejszej współpracy z pracodawcami oraz upowszechnianie kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nauczania na odległość (e-learning).

Praktyki uczniowskie i zajęcia specjalistyczne

W roku szkolnym 2007/2008 organizuje praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy z następujących szkół:

 

 • Zespól Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu:
  • technik elektryk
  • technik elektronik
 • Zespól Szkół Technicznych w Mielcu:
  • technik gastronomii
  • technik mechanik
  • Szkoła Policealna
 • Zespól Szkół Budowlanych w Mielcu:
  • technik budowlany
 • Zespół Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu:
  • mechanik urządzeń rolniczych
 • Zespół Szkół Ekonomicznych
  • technik informatyk

 

Realizowane zagadnienia:

 

 • Rynek pracy
 • Projektowanie komputerowe w programie AutoCAD i Inventor
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Symulacja komputerowa projektowania układów elektronicznych
 • Komputerowe projektowanie instalacji elektrycznych
 • Budowanie komputerowej instalacji sieciowej
 • Zagadnienia norm jakości ISO
 • Symulacja działalności firmy

 

Ofertę edukacyjną dla uczniów mieleckich szkół zawodowych prezentowaliśmy w czasie II Targów Edukacyjnych, które odbyły się 27 marca 2007 roku

 

Ważnym przedsięwzięciem okazała się realizacja projektu „Chcę się uczyć i pracować” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W 2007 roku 60 uczniów mieleckich szkół ponadgimnazjalnych odbywało (poza ramowymi planami nauczania) praktyki wakacyjne w innowacyjnych przedsiębiorstwach: Wabex Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Henryk Bury Sp. z o.o., a.s.p.i. Autorskie Studio Projektowo-Inwestycyjne, Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Mielcu, Bank Spółdzielczy Mielec, Firma Handlowo – Gastronomiczna „LOMAR” Loc Maria, Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w Mielcu, S.C. Restauracja „Myśliwska”, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu.

 

 

 

23 kwietnia uczniowie Technikum Elektrycznego w ramach praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu uczestniczyli w grze symulacyjnej „Just in Time” prowadzonej przez: Janusza Jabłońskiego, Tomasza Działowskiego i Mariusza Ryniewicza – pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie usprawnień w firmie PZL Mielec.

 

CKPiDN jest organizatorem Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów z województwa podkarpackiego. W roku 2007 odbył się pierwszy etap tego konkursu. Do drugiego etapu, który odbędzie się w lutym 2008 roku zakwalifikowało się 101 osób.

 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W Powiatowym Ośrodku Metodycznym (POM) do 31 sierpnia 2007 pracowało 7 doradców metodycznych. Od 1 września 2007 roku pozostało 6 doradców.

Statystyka szkoleń zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia następująco

 

 

L.p. Forma realizacji Liczba nauczycieli Liczba spotkań
1. Kursy 370 25
2. Warsztaty 319 17
3. Szkolenia rad pedagogicznych 491 23
4. Konferencje 767 6
6. RAZEM 1947 71

 

Spośród około dwustu różnych form doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym miejscu warto wymienić:

 • Zorganizowanie bezpłatnych szkoleń w ramach grantów Podkarpackiego Kuratora Oświaty: "Kształcenia na odległość w praktyce szkolnej" dla 30 nauczycieli  oraz "Inicjowanie i wspomaganie samorządowej działalności uczniów"  dla 25 nauczycieli.

 

 

 

Udział w akcji "Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 roku". Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest ośrodkiem, który posiada akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Nasze szkolenia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w oparciu innowacyjne programy oraz z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej.Rodzaje kursów związanych z projektem:

 • KURS M - Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej - kurs w trzech modułach po 24 godziny każdy,
 • KURS K - Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz kreowaniu wizerunku szkoły - 40 godz.,
 • KURS SPD - Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej - kurs w dwóch modułach po 40 godz. każdy dla szkół podstawowych i gimnazjów,
 • KURS SPD - Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej - kurs w trzech modułach po 40 godz. każdy dla szkół ponadgimnazjalnych,

Łącznie na kursach związanych z projektem „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 roku” przeszkoliliśmy 216 osób.

 • Wspólnie z Towarzystwem Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” w Krośnie i Uniwersytetem Łódzkim zorganizowanie drugiej już edycji studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika. W roku 2007 ukończyło je 32 osoby.
 • Wspólnie z Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów zorganizowanie dla pięćdziesięciu nauczycieli dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji „Różne oblicze współczesnej polszczyzny”. Prelegentami na spotkaniu byli wykładowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego i przedstawiciele wydawnictw edukacyjnych: Sentor, MAC Edukacja, ERA, WSiP, Nowa Era. W drugim dniu spotkania nauczyciele wzięli udział w warsztatach, a konferencja zakończyła się zwiedzaniem Pałcyku Oborskich i Zamku w Przecławiu.
 • 27 i 28 sierpnia 2007r. zakończyły się konferencje przedmiotowo – metodyczne dla nauczycieli szkół wszystkich poziomów edukacyjnych powiatu mieleckiego.
 • Zainteresowanie projektem "Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro" przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Oprócz zaproszonych gości prowadzących spotkania, w ramach projektu udział wzięło 248 nauczycieli z Mielca i gmin powiatu mieleckiego.
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie rozpoczęło realizację Programu Przyjaciele Zippiego. Celem przedsięwzięcia jest promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym Przyjaciele Zippiego jest realizowany od listopada 2007 roku w 12 mieleckich przedszkolach (po 2 nauczycielki z każdego przedszkola). Nauczycielki biorące udział w szkoleniu prowadzą zajęcia dydaktyczne w grupach dzieci pięcio i sześcioletnich, ucząc ich jak rozpoznawać swoje uczucia i komunikować się. Na początku lutego 2008 roku realizatorki programu spotkają się z trenerem w celu przedyskutowania własnych doświadczeń oraz przygotowania się do realizacji części szkolenia, które dotyczą rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania i zrywania więzi międzyludzkich. Realizacja programu jest na bieżąco monitorowana przez trenera programu Beatę Wrzesień, która pomaga, udziela rad i wskazówek metodycznych. Więcej informacji na temat Programu: http://www.cmppp.edu.pl/zdrowie/zippi/zalozenia.asp
 • Na zlecenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty, przy współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, zorganizowaliśmy szkolenia dla 32 nauczycieli przedmiotów zawodowych: "Przygotowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe". Wymiernym efektem szkolenia jest wypracowane w czasie szkolenia przy wsparciu konsultacyjnym prowadzących, zadań sprawdzających osiągnięcia uczniów w zakresie umiejętności określonych w programach nauczania i standardach egzaminacyjnych, przydatnych między innymi przy przygotowaniu egzaminów próbnych.
 • Wydanie kolejnych Zeszytów Nauczycielskich

 

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Temu coraz dynamicznej rozwijającemu się obszarowi działalności CKPiDN poświęcona jest na stronie internetowej zakładka Projekty realizowane oraz Projekty zrealizowane

W 2007 roku zakończone zostały dwa projekty:

 • 30 listopada 2007 r. zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu „E-społeczeństwo – szkolenia informatyczne i językowe wspomagane technikami multimedialnymi i e-learningowymi” finansowanego z EFS i budżetu państwa. Celem projektu było stworzenie dla osób pracujących bogatej oferty kursowej o różnym stopniu zaawansowania. W ofercie znajdowały się kursy językowe, komputerowe umożliwiające nabycie umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem biurowym, programów graficznych oraz systemów CAD/CAM oraz w zakresie działania i administrowania sieciami komputerowymi. W okresie 1.10.2005 r. do 31.10.2007 r. uczestniczyło w 113 kursach informatycznych i językowych ponad 1500 osób

 

 

W roku 2007 zakończył się projekt „Chcę się uczyć i pracować - organizacja praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Mieleckim”. Jego celem było wsparcie młodych ludzi na rynku pracy poprzez organizację praktyk uczniowskich w okresie wakacji.Łącznie w projekcie wzięło udział 150 uczniów ze szkół:

 • Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – 77 uczniów,
 • Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu – 15 uczniów,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu – 36 uczniów
 • Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu – 19 uczniów
 • Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu – 3 uczniów.

W realizacji praktyk brały udział firmy reprezentujące branże: ekonomiczną, budowlaną, mechaniczną, gastronomiczną, elektryczną i elektroniczną:

 

 • A.S.P.I. Autorskie Biuro Projektowo – Inwestycyjne Andrzej Fałat – 15 uczniów
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Mielcu – 18 uczniów
 • Bank Spółdzielczy Mielec – 6 uczniów
 • Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. – 6 uczniów
 • Firma Handlowo – Gastronomiczna „LOMAR” Loc Maria – 12 uczniów
 • Firma Handlowo – Usługowa „Iskierka”- 12 uczniów
 • Firma Henryk Bury – Mielec Sp.z o.o. – 9 uczniów
 • Firma Kirchhoff Polska Sp. z o.o. – 18 uczniów
 • Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w Mielcu – 6 uczniów
 • Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu – 18 uczniów
 • S.C. Restauracja „Myśliwska” – 9 uczniów
 • Wabex Sp. z o.o. – 15 uczniów
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 6 uczniów

 

 

 

Nadal realizujemy projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.1.: "Akademia Umiejętności - szkolenia zawodowe i informatyczne" zainicjowany w 2006 roku. W roku 2007 przeprowadziliśmy zapisy na 15 kursów z projektu „Akademia Umiejętności – szkolenia zawodowe i informatyczne”, z których 11 już się zakończyło:

 • „ECDL-A – Przetwarzanie tekstu (edycja I)”
 • „ECDL-A – Arkusze kalkulacyjne (edycja I)”
 • „Kurs na uprawnienia SEP do 1 kV”
 • „Spawanie metodą MIG/MAG”
 • „Kierowca wózków jezdniowych z umiejętnością wymiany butli gazowych – edycja I”
 • „Operator obrabiarek sterownych numerycznie – edycja II”
 • „Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem”
 • „ECDL-A – Przetwarzania tekstu – edycja II”
 • „ECDL-A – Arkusze kalkulacyjne – edycja II”
 • „ECDL-A – Grafika menedżerska i prezentacyjna”
 • „ECDL-A – Bazy danych”

Łącznie w 2007 udział w projekcie rozpoczęło 182 osoby, w tym 135 mężczyzn i 47 kobiet, a zrealizowano ponad 1400 godzin szkoleniowych.

 

 

 

Baza dydaktyczna

Stale poprawia się baza dydaktyczna CKPiDN. W dniu 06.06.2007 r. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu otrzymało w darze od Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu cztery konwencjonalne obrabiarki skrawające. Przekazania dokonali Carey Bond – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Janusz Zakręcki – Prezes Zarządu PZL Mielec, na ręce Andrzeja Chrabąszcza – Starosty Powiatu Mieleckiego, Zdzisława Nowakowskiego – Dyrektora CKPiDN w Mielcu oraz Jana Myśliwca – Dyrektora ZST Mielec.

 

 

 

Projekt Powiatu Mieleckiego ,,Regionalne centrum transferu nowoczesnych technologii wytwarzania” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do Urzędu Marszałkowskiego znalazł się na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.Główne działania w projekcie:

 1. Budowa obiektu w rejonie SSE - 1500 m
 2. Utworzenie laboratoriów:
  • Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania, na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych.
  • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania - CAD/CAM.
  • Laboratorium metrologii, wspomagane komputerowo.
  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowych metod spawania, zgrzewania i cięcia metali.
  • Laboratorium nowoczesnych technologii montażu konstrukcji lotniczych i blacharskich.
  • Laboratorium nowoczesnych metod „Lean Manufacturing”.
  • Laboratorium multimedialne i e-learningowe.

Akredytacje, certyfikaty, współpraca, promocja

W szczególności chcemy zwrócić uwagę na wydarzenia:

 • 10 XII 2007 r. odbyła się Konferencja nt. „Przygotowanie kadr dla nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki”. Motywem przewodnim tej konferencji było uczczenie 10-lecia CKP w Mielcu poprzez spojrzenie w przyszłość.

 

 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu otrzymało akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla kursów zawodowych, informatycznych oraz językowych.
 • Projekt „Rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych z elementami e-learningu” realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w 2005 r. otrzymał wyróżnienie na konkursie „Dobre praktyki EFS” organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

 

 • W dniu 18 września 2007 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Mieleckiego Andrzeja Chrabąszcza gościła w Mielcu Pani Ana Pino Pasquier p.o. Ambasadora Republiki Boliwariańskiej Wenezueli w Polsce. Po spotkaniu z władzami powiatu, Pani Ambasador zainteresowana problematyką szkolnictwa zawodowego, zwiedziła mieleckie placówki oświatowe: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budowlanych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
 • 18 czerwca w CKPiDN miało miejsce spotkania uczestników „Projektu Parasolowego” realizowanego przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera z przedstawicielami Centrum.Uczestnikom spotkania zależało na tym by poznać instytucję, która realizuje innowacyjne i nieszablonowe przedsięwzięcia realnie zmieniające sytuację życiową osób objętych wsparciem.
 • 12 kwietnia 2007 roku w siedzibie oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu o/Mielec, ul. Partyzantów 25 odbyła się konferencja poświęcona współpracy firm strefowych z mielecką edukacją.Organizatorami spotkania byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
 • ARR MARR S.A. wraz z PZL Mielec Sp. z o.o. realizuje pilotażowy w naszym rejonie projekt pt. „Staże kadr innowacyjnych przemysłu lotniczego”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.6. (zobacz plakat).Projekt ma na celu przygotowanie nowych kadr oraz włączenie młodych, ambitnych ludzi w funkcjonujące systemy innowacji. Proces rekrutacji był przeprowadzany w latach 2006 i 2007 przez firmę Wektor Consulting oraz CKPiDN w Mielcu. W roku 2007 przebadaliśmy ponad 50 osób na kwalifikacyjnych testach językowych i komputerowych.Więcej o projekcie: http://www.marr.com.pl/staze.html

Powstanie Centrum Egzaminacyjnego ECDL-A w CKPiDN w Mielcu

W 2007 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zostało utworzone Centrum Egzaminacyjnego ECDL-A ora 2 laboratoria podstawowego ECDL.

W Centrum egzaminacyjnym ECDL-A w Mielcu, przeprowadzono 99 egzaminów z zakresu ECDL-Advanced, w tym 72 w ramach projektu „Akademia Umiejętności – szkolenia zawodowe i informatyczne”, 16 dla egzaminatorów podstawowego ECDL oraz 11 z wolnego naboru. Zdawalność egzaminów Advanced w roku 2007 wyniosła 72%.


Zobacz także

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991