zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Wcześniejsze lata
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Byliśmy organizatorami

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Rok 2008

Byliśmy Organizatorami - 2008r

W 2008 roku działalność CKPiDN skupiała się wokół następujących obszarów tematycznych:

 • Organizowanie praktyk zawodowych oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów i słuchaczy mieleckich szkół ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szkołami porozumień oraz zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego CKPiDN.
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla nauczycieli na podstawie podpisanych porozumień ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby szkoleń z komputerowego projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CNC oraz z sieci teleinformatycznych.
 • Systematyczne prowadzenie działań promocyjnych mających na celu nawiązanie ściślejszej współpracy z pracodawcami oraz upowszechnianie kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nauczania na odległość (e-learning).

Praktyki uczniowskie i zajęcia specjalistyczne

W roku szkolnym 2008/2009 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli organizuje praktyki zawodowe dla uczniów z następujących szkół:

 • Zespól Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu:
  • technik elektryk
  • technik elektronik
  • technik mechatronik
 • Zespól Szkół Technicznych w Mielcu:
  • technik żywienia i gospodarstwa domowego
  • technik mechanik
  • technik mechanik lotniczy
 • Zespól Szkół Budowlanych w Mielcu:
  • technik budownictwa

Zagadnienia realizowane w ramach  praktyk zawodowych:

 • Rynek pracy
 • Projektowanie komputerowe w programie AutoCAD i Inventor
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Symulacja komputerowa projektowania układów elektronicznych
 • Komputerowe projektowanie instalacji elektrycznych
 • Projektowanie sieci komputerowej
 • Zagadnienia norm jakości ISO
 • Symulacja działalności firmy

 

CKPiDN było organizatorem Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów z województwa podkarpackiego. W roku 2008 odbył się drugi etap tego konkursu. Zawody najlepszych uczniów z całego województwa odbyły się w CKPiDN, w II Liceum Ogólnokształcącym oraz w KCEM Kana w Mielcu. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie zaświadczeń dla laureatów miało miejsce 4 kwietnia 2008 roku w Sali Koncertowej Filharmonii w Rzeszowie.

 

Ofertę edukacyjną dla uczniów mieleckich szkół zawodowych prezentowaliśmy w czasie II Targów Edukacyjnych, które odbyły się 1 kwietnia 2008 roku.

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W Powiatowym Ośrodku Metodycznym (POM) pracowało 7 doradców metodycznych.

Statystyka szkoleń zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia następująco

 

L.p. Forma realizacji Liczba nauczycieli Liczba spotkań
1. Kursy 465 15
1. Szkolenia organizowane we współpracy z innymi placówkami 276 5
2. Warsztaty 604 24
3. Szkolenia rad pedagogicznych 385 22
4. Konferencje 501 9
6. RAZEM 2231 76

 

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku 2008

 

Spośród około dwustu różnych form doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym miejscu warto wymienić:

 

 • 8 marca 2008 roku w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu odbyło się sympozjum popularnonaukowe z okazji Narodowego Dnia Życia 2008 oraz trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Tematem przewodnim spotkania, które zostało przygotowane przez zespół mieleckich katechetów: ks. Władysława Burka (doradcę metodycznego z katechezy), Barbarę Tutro i Jolantę Witek, było: Wartość Życia w nauczaniu Jana Pawła II.

 

 

 • 21 kwietnia 2008 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się VIII Biesiada Matematyczna pod patronatem starosty powiatu mieleckiego. Wzięło w niej udział około 110 tegorocznych maturzystów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Było to ponad 30% wszystkich tegorocznych maturzystów z terenu powiatu mieleckiego, którzy na maturze wybrali matematykę. Sponsorami całej imprezy byli: Mielecka Szkoła Biznesu, Reg Benz - Mielec, Starostwo Powiatowe w Mielcu, Niepubliczna Szkoła Biznesu, Zarząd Oddziału ZNP w Mielcu, piekarnia „Taran s. c.” oraz Zespół Szkół Technicznych w Mielcu.
 • W ramach Grantów Podkarpackiego Kuratora Oświaty przeprowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli z województwa podkarpackiego: "Asertywność w relacjach nauczyciel - rodzic, nauczyciel - uczeń" (przeszkolonych 50 osób), "Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dziecka" (przeszkolonych 66 osób), "Kształcenie na odległość w praktyce szkolnej" (przeszkolonych 54 osób), "Wsparcie funduszy UE dla sektora edukacji" (przeszkolonych 40 osób), "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" (przeszkolonych 56 osób).

 

 

 • W CKPiDN odbywają się studia podyplomowe "Terapia pedagogiczna" organizowane przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” w Krośnie we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi.
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie kontynuowało realizację Programu Przyjaciele Zippiego. Celem przedsięwzięcia jest promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym Przyjaciele Zippiego jest realizowany od listopada 2007 roku w 12 mieleckich przedszkolach (po 2 nauczycielki z każdego przedszkola). Nauczycielki biorące udział w szkoleniu prowadzą zajęcia dydaktyczne w grupach dzieci pięcio i sześcioletnich, ucząc ich jak rozpoznawać swoje uczucia i komunikować się. Na początku lutego 2008 roku realizatorki programu spotkają się z trenerem w celu przedyskutowania własnych doświadczeń oraz przygotowania się do realizacji części szkolenia, które dotyczą rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania i zrywania więzi międzyludzkich. Realizacja programu jest na bieżąco monitorowana przez trenera programu Beatę Wrzesień, która pomaga, udziela rad i wskazówek metodycznych.
 • 22 kwietnia 2008 roku, już po raz 38 na świecie i po raz 18 w Polsce obchodzono Światowy Dzień Ziemi. Podobnie, jak w latach ubiegłych, w CKPiDN spotkali się nauczyciele, którym bliska jest idea ochrony środowiska. Podczas seminarium zorganizowane go przez doradcę metodycznego Małgorzatę Leyko, nauczyciele mieli okazję zapoznać się z aktualnym stanem czystości środowiska Mielca i prognozami na przyszłość. Spotkanie poprowadzili: Fryderyk Kapinos - wiceprezydent Miasta Mielca i Lucjan Niziołek - Główny Ekolog zatrudniony w Urzędzie Miasta w Mielcu.
 • W ostatni czwartek i piątek sierpnia b. r. CKPiDN zorganizowało w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu Sierpniowe Konferencje Przedmiotowo - Metodyczne. 28 sierpnia w konferencji wzięli udział nauczyciele z przedszkoli i szkół podstawowych, a 29 sierpnia zaproszeni zostali nauczyciele z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Spotkanie wspierały wydawnictwo Didasko, WSiP, Juka, Young Digital Planet, Nowa Era.

 

 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu wraz z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Podkarpackim Towarzystwem Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” w Krośnie przeprowadziło w 2008 r. szkolenia, przygotowujące nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęć edukacyjnych wynikających z projektu „Komputer dla ucznia” Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Łącznie w ponad 30-ty grupach przeszkolono 435 nauczycieli.

 

 • CKPiDN włączyło się do realizacji zadań zawartych w rządowym programie ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych pn.: "Razem bezpieczniej", w ramach którego odbyło się 14 kursów, warsztatów i rad pedagogicznych.
 • Rozszerzenie współpracy z wydawnictwem DIDASKO i zrealizowanie cyklu warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego.
 • CKPiDN w roku 2008 przeprowadziło "Sprawdzian badający kompetencje matematyczne na półmetku przed maturą",  skierowany do uczniów klas II-gich liceum i III-ich technikum szkół powiatu mieleckiego. Celem programu jest diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów "w połowie drogi" przed egzaminem maturalnym. W 2008 roku programem zostało objętych 760 uczniów ze wszystkich szkół mieleckich. W 2009 roku program będzie kontynuowany i obejmie wszystkich uczniów zdających maturę w 2010 roku.
 • Wydanie kolejnych Zeszytów Nauczycielskich (nr 7 i 8). Pierwszy z nich zwiera materiały związane z Sierpniowymi Konferncjami Przedmiotowo - Metodycznymi, których hasłem przewodnim było: "Nauczyciel wobec wyzwań społeczeństwa uczącego się", drugi zawiera materiały opracowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, są to: artykuły teoretyczne, scenariusze przedstawień przedszkolnych i zajęć wychowawczo - dydaktycznych prowadzonych w edukacji przedszkolnej.

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Temu coraz dynamicznej rozwijającemu się obszarowi działalności CKPiDN poświęcona jest na stronie internetowej zakładka Projekty realizowane oraz Projekty zrealizowane

31 marca 2008 roku zakończyliśmy realizację projektu „Akademia Umiejętności – szkolenia zawodowe i informatyczne”. Projekt adresowany był do pracujących osób dorosłych samodzielnie zgłaszających zapotrzebowanie na kursy podnoszące ich kompetencje zawodowe. W projekcie przeprowadzono 17 kursów:

 

 • Gospodarka magazynowa z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych
 • Operator obrabiarek sterownych numerycznie (grupa I)
 • ECDL-A Przetwarzanie tekstu (grupa I)
 • ECDL-A Arkusze kalkulacyjne (grupa I)
 • Spawanie metodą MIG/MAG
 • Kurs na uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z umiejętnością wymiany butli gazowych
 • Kurs na uprawnienia SEP (do 1 kV)
 • Operator obrabiarek sterownych numerycznie (grupa II)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania na obrabiarkach sterownych numerycznie
 • Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem
 • ECDL-A Przetwarzanie tekstu (grupa II)
 • ECDL-A Arkusze kalkulacyjne (grupa II)
 • ECDL-A Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • ECDL-A Bazy danych
 • Spawanie metodą TIG
 • Kurs na uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z umiejętnością wymiany butli gazowych
 • Kurs na uprawnienia SEP (powyżej 1 kV)

 

W projekcie brało udział 206 osób, w tym 47 kobiet i 159 mężczyzn, w tym 171 osób z terenów miejskich i 61 z terenów wiejskich. Wśród osób zamieszkujących tereny wiejskie było 11 kobiet i 50 mężczyzn. Wśród osób zamieszkujących tereny miejskie było 36 kobiet i 135 mężczyzn. Żadna z osób nie przerwała uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Akademia Umiejętności II – szkolenia zawodowe, informatyczne i językowe”. Projekt adresowany jest do osób pracujących, zamieszkujących województwo podkarpackie i mających więcej niż 45 lat, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). W ramach projektu zorganizowane zostały kursy zawodowe: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” (2 grupy) oraz „Kierowca wózków widłowych” (1 grupa); kursy informatyczne: „Podstawy obsługi komputera” (3 grupy), „Obsługa programu MS Word” (1 grupa), „Obsługa programu MS Excel” (2 grupy), „Obsługa programu Open Office” (1 grupa), „Przygotowanie do egzaminu ECDL e - Citizen” (1 grupa); kursy językowe: „Kurs języka angielskiego na poziomie A1” (2 grupy), „Kurs języka angielskiego na poziomie A2” (3 grupy). Projekt realizowany jest również w Dębicy. Do tej pory zakończył się tam kurs "Obsługa programu Excel" natomiast "Kurs języka angielskiego na poziomie A2" nadal trwa.

 

 

 

Łącznie w 2008 roku udział w projekcie rozpoczęło 168 osób, w tym 105 kobiet i 63 mężczyzn i zrealizowano 1150 godzin szkoleniowych.

 

W grudnia 2008 roku projekt przygotowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zatytułowany "Nauczyciele kształcenia zawodowego wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy", został przyjęty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu rozpocznie się w lutym 2009 roku.

 

 

Baza dydaktyczna

Stale poprawia się baza dydaktyczna CKPiDN. 16 czerwca br. Polskie Zakłady Lotnicze po raz kolejny przekazały maszyny dla Centrum Szkolenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 4 specjalistyczne maszyny do obróbki metali stanęły, tak jak poprzednie w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Jagiellończyka. Będą one służyć uczniom tej szkoły, jak i kursantom CKPiDN w praktycznej nauce zawodu.

 

 

W 2008 roku CKPiDN zakupiło nową 15-to stanowiskową mobliną pracownię komputerową do celów edukacyjnych, tablet z notatnikiem cyforwym, przenośny interaktywny skaner do tablic suchościeralnych oraz dwa aparaty cyforwe.

Projekt Powiatu Mieleckiego ,,Regionalne centrum transferu nowoczesnych technologii wytwarzania” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do Urzędu Marszałkowskiego znalazł się na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.Główne działania w projekcie:

 1. Budowa obiektu w rejonie SSE - 1500 m
 2. Utworzenie laboratoriów:
  • Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania, na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych.
  • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania - CAD/CAM.
  • Laboratorium metrologii, wspomagane komputerowo.
  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowych metod spawania, zgrzewania i cięcia metali.
  • Laboratorium nowoczesnych technologii montażu konstrukcji lotniczych i blacharskich.
  • Laboratorium nowoczesnych metod „Lean Manufacturing”.
  • Laboratorium multimedialne i e-learningowe.

Akredytacje, certyfikaty, współpraca, promocja

W szczególności chcemy zwrócić uwagę na wydarzenia:

 • W dniach 14-15 maja z wizytą w powiecie mieleckim gościła Pani Ana Pino Pasquier, Chargé d’Affaires a.i. Ambasady Wenezueli w Warszawie. Uroczyste powitanie przez Starostę Powiatu Mieleckiego Andrzeja Chrabąszcza, Wójta Gminy Tuszów Narodowy Andrzeja Kałużę, członka Zarządu Powiatu Andrzeja Kurdziela, dyrektora Wydziału Edukacji Stanisława Tomzę odbyło się w Tuszowie Narodowym przed Izbą Pamięci gen. Wł. Sikorskiego. Jednym z kolejnych punktów wizyty, już w Mielcu, było zapoznanie się z działalnością Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Prezentację technik multimedialnych,ich zastosowanie w kształceniu na odległość, różnorodne formy kształcenia młodzieży i dorosłych, przedstawił dyrektor CKPiDN Zdzisław Nowakowski. Goście uczestniczyli też w zajęciach praktycznych prowadzonych przez Annę Butryn.

 

 • CKPiDN organizowało szkolenia z zakresu "Operator obrabiarek sterownych numerycznie" na zlecenie Mieleckiej Agenecji Rozwoju Regionalnego. Projekty "Nowy zawód szansą na pracę" oraz "Wyższe kwalifikacje szansą na lepszą pracę", MARR finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2008 CKPiDN przeszkoliło 50 osób w ramach obu projektów.

 

 

 • Na kursie "Operator obrabiarek sterownych numerycznie" CKPiDN przeszkoliło 10 osób na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej oraz 10 osób na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu w ramach projektu "Więcej szans w powiecie mieleckim".
 • 4 czerwca 2008 roku w CKPiDN zakończył się kurs "Podstawy kształcenia na kursach zawodowych" dla wykładowców, instruktorów oraz egzaminatorów, prowadzących szkolenia zawodowe w OSL PZL Mielec. Celem szkolenia przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć na formach szkoleniowych dla dorosłych.
 • Dużym zainteresowaniem cieszyły się kurs "Operator obrabiarek sterownych numerycznie", na którym w 3 grupach z tzw. "wolnego naboru" (nie zlecanych przez zakłady ani urzędy pracy) przeszkoliliśmy 40 osób.

 

 

Powstanie Centrum Egzaminacyjnego ECDL-A w CKPiDN w Mielcu

 

W 2008 roku w Centrum Egzaminacyjnynm ECDL-Advanced działającym przy CKPiDN w Mielcu przeprowadzono pierwsze egzaminy w ramach ECDL- E-citizen oraz ECDL-CAD i ECDL-Web Starter.


Zobacz także

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991