zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Wcześniejsze lata
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Byliśmy organizatorami

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Rok 2009

Byliśmy Organizatorami - 2009 rok

 

W 2009 roku działalność CKPiDN skupiała się wokół następujących obszarów tematycznych:

 • Organizowanie praktyk zawodowych oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów i słuchaczy mieleckich szkół ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szkołami porozumień oraz zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego CKPiDN.
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla nauczycieli na podstawie podpisanych porozumień ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,ze szczególnym uwzględnienim projektów dalnauczycieli.
 • Systematyczne prowadzenie działań promocyjnych mających na celu nawiązanie ściślejszej współpracy z pracodawcami oraz upowszechnianie kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nauczania na odległość (e-learning).

 

Naszą misją jest utrzymanie najwyższego poziomu działalności edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, nauczycieli, zakładów pracy oraz bezrobotnych:

 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizujemy zajęcia praktyczne w pracowniach specjalistycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia;
 • uznając, że nauczyciele mają do spełnienia kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa wiedzy, wspieramy ich w rozwoju zawodowym;
 • zwiększamy dostęp do edukacji osób dorosłych organizując kursy dla zakładów pracy oraz bezrobotnych.

 

Praktyki uczniowskie i zajęcia specjalistyczne

W roku szkolnym 2009/2010 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli organizuje praktyki zawodowe dla uczniów z następujących szkół:

 • Zespól Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu:
  • technik elektryk
  • technik elektronik
  • technik mechatronik
 • Zespól Szkół Technicznych w Mielcu:
  • technik żywienia i gospodarstwa domowego
  • technik mechanik
  • technik mechanik lotniczy
  • technik informatyk
 • Zespól Szkół Budowlanych w Mielcu:
  • technik budownictwa

Zagadnienia realizowane w ramach praktyk zawodowych:

 • Rynek pracy
 • Projektowanie komputerowe w programie AutoCAD i Inventor
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Symulacja komputerowa projektowania układów elektronicznych
 • Komputerowe projektowanie instalacji elektrycznych
 • Projektowanie sieci komputerowej
 • Zagadnienia norm jakości ISO
 • Symulacja działalności firmy

 

CKPiDN było organizatorem Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów z województwa podkarpackiego.  Podobnie jak w tamtym roku Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów z województwa podkarpackiego. I etap szkolny odbył sie w szkołach macierzystych uczniów 26 lutego 2009. Etap wojewódzki odbył sie w Mielcu 13 marca. W czasie konkursu odbyły się warsztaty dla nauczycieli informatyki - opiekunów uczniów „Zmiany w kształceniu z informatyki w związku z nową podstawą programową”.

Zobacz stronę interetową konkursu >>>

 

Ofertę edukacyjną dla uczniów mieleckich szkół zawodowych prezentowaliśmy w czasie III Targów Edukacyjnych, które odbyły się pod hasłem „Co dalej gimnazjalisto? Odbyły się 1 kwietnia w Samorządowym Centrum Kultury kolejne już targi edukacyjne, umożliwiające gimnazjalistom  zapoznanie się w jednym miejscu z bogatą ofertą szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Organizatorem Targów był Zespół Szkół Ekonomicznych z Mielca.

Zanim gimnazjaliści zaczęli zwiedzać stoiska szkół, swój wykład pt. „Gimnazjalisto, co Cię czeka w XXI wieku?" wygłosił dr Janusz Trawka, zaproszony przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Jego wystąpienie rozpoczęło się  zaskakująco, bo od fragmentu filmu „Gwiezdne Wojny". Prowadzący wystąpił w hełmie jednej z postaci z tego filmu. - "To co mogliśmy kilkadziesiąt lat temu oglądać w tym filmie wówczas było czystą fantastyką. Dziś wiele z tych rozwiązań jest codziennością" - mówił.

Gość zachęcał także do zastanowienia się nad tym, jak szybko zmienia się technika, nad którą trzeba zapanować. Niekonwencjonalny wykład bardzo się podobał publiczności.

 

 

03 grudnia 2009 roku odbył się konkurs dla uczniów „Kocham cię biologio”. W II LO w Mielcu zmierzyły się ze sobą dwie równorzędne drużyny, składające się z uczniów  I i II LO, ZSE, ZST, ZS i SMS. Każda z drużyn miała  swojego kapitana,  jak również swoją publiczność, która wspierała  ich w  walce i wspomagała w wykonaniu niektórych zadań. Nad  poprawnością i rzetelnością konkursowych zmagań czuwało jury, złożone z nauczycieli biologii ze  szkół uczestniczących w konkursie.

 

 

W 2010 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Okręgową Komisją egzaminacyjną w Krakowie,  a Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Porozumienie określa ogólne zasady współpracy dotyczącej promowania i organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Celem współpracy jest doskonalenie jakości organizowanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na terenie województwa.CKPiDN będzię pełnił funkcję Regionalnego Ośrodka Wspierania Egzaminów na terenie województwa podkarpackiego, w zakresie działania w branży informatycznej.

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W Powiatowym Ośrodku Metodycznym (POM) pracowało 7 doradców metodycznych.

Statystyka szkoleń zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia następująco

 

L.p. Forma realizacji Liczba nauczycieli Liczba spotkań
1. Kursy 108 9
1. Szkolenia organizowane w ramach projektów unijnych 426 15
2. Warsztaty 95 5
3. Szkolenia rad pedagogicznych 48 3
4. Konferencje 154 3
6. RAZEM 831 35

 

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku 2009

 

Spośród około dwustu różnych form doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym miejscu warto wymienić:

 

 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie kontynuowało realizację Programu Przyjaciele Zippiego. Celem przedsięwzięcia jest promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym Przyjaciele Zippiego jest realizowany od listopada 2007 roku w 12 mieleckich przedszkolach (po 2 nauczycielki z każdego przedszkola). Nauczycielki biorące udział w szkoleniu prowadzą zajęcia dydaktyczne w grupach dzieci pięcio i sześcioletnich, ucząc ich jak rozpoznawać swoje uczucia i komunikować się.Realizacja programu jest na bieżąco monitorowana przez trenera programu Beatę Wrzesień, która pomaga, udziela rad i wskazówek metodycznych.
 • 8 września w SCK odbyła się konferencja naukowa "Budowanie szkolnej społeczności uczącej się". Zapraszamy do odwiedzania strony konferencji.

 

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 osób, wśród nich uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście:

 • Krystyna Skowrońska - Posłanka na Sejm RP
 • Leszek Deptuła - Poseł na Sejm RP
 • Krzysztof Popiołek - Poseł na Sejm RP
 • Władysław Ortyl - Senator RP
 • Cweti Czyżycka - Dyrektor Departamentu Innowacyjnej Gospodarki, Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Justyna Szymańska i Dagmara Bieńkowska - Centrum Doradztwa Strategicznego
 • Andrzej Chrabąszcz - Starosta Powiatu Mieleckiego
 • Janusz Chodorowski - Prezydent Miasta Mielca

Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół konieczności współpracy pomiędzy edukacją, samorządem a przemysłem, ponieważ tylko wówczas kształcenia zawodowe będzie odpowiadało potrzebom gospodarki opartej na wiedzy.

Konferencja zakończyła się podpisaniem preumowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Mieleckim w sprawie utworzenia w Mielcu Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Powstała baza dydaktyczna będzie służyć już niebawem uczniom mieleckich szkół zawodowych oraz osobom pragnącym podnieść kwalifikacje zawodowe.

40 nauczycieli - beneficjentów projektu - otrzymało  zaświadczenia i zestaw literatury zawodowej niezbędnej w nowoczesnej pracy dydaktycznej nauczyciela kształcenia zawodowego.

 

 

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Temu coraz dynamicznej rozwijającemu się obszarowi działalności CKPiDN poświęcona jest na stronie internetowej zakładka Projekty aktualne oraz Projekty zrealizowane

 

 

REALIZOWANE w 2009 ROKU PROJEKTY

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

skierowane do nauczycieli

 

 • Kreatywna szkoła to twórczy uczeń - technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym - więcej o projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pierwszy nauczyciel - program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych - więcej o projekcie

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele kształcenia zawodowego wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy - edycja II - więcej o projekcie

 

 

 

 

 

 

LOGO

 

 

 

 

 

 

REALIZOWANE w 2009 ROKU PROJEKTY

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

skierowane do osób pracujących

 

W 2009 roku kontynowaliśmy realizację projektu "Akademia umiejętności II - szkolenia informatyczne, zawodowe i językowe" . Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Priorytet 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od 1 marca 2008 r. do 31 października 2009 r.

Adresatami projektu były osoby pracujące, zamieszkujące województwo podkarpackie i mające więcej niż 45 lat oraz posiadające co najwyżej wykształcenie średnie.

W ramach projektu realizowano szkolenia zawodowe, których odbiorcami byli głównie pracownicy fizyczni oraz przedstawiciele zawodów wytwórczych; szkolenia informatyczne od podstaw i na poziomie zaawansowanym, z których korzystali głównie pracownicy biurowi i osoby, które ze względu na brak tych kwalifikacji nie mogą awansować lub podjąć innej, lepiej płatnej pracy; szkolenia językowe, których głównymi odbiorcami byli pracownicy tych zawodów, w których ze względu na zamiany społeczno - ekonomiczne niezbędna stała się znajomość języków obcych, tj. sektor usług i pracownicy przedsiębiorstw, w których inwestorzy strategiczni i kapitał są pochodzenia zagranicznego.

 

 

Większość z kursów kończyła się egzaminami zewnętrznymi. W wyniku ukończenia niektórych kursów informatycznych uczestnicy po zdanych egzaminach uzyskali dodatkowo certyfikaty: ECDL e - Citizen i ECDL - CAD. W przypadku szkoleń zawodowych certyfikowane egzaminy zewnętrzne dotyczyły kursów: „Kierowca wózków jezdniowych”, „Uprawnienia SEP powyżej 1 kV” oraz „Spawanie metodą TIG”. Kursy językowe w grupach średniozaawansowanych kończyły się egzaminem Key English Test w systemie Cambridge ESOL.

 

Łącznie w trzydziestu dwóch  kursach w ramach projektu wzięło udział 340 osób.

W tym 93 osoby w szkoleniach zawodowych, 204 w informatycznych i 55 w kursach językowych.

Zrealizowano w sumie 3208 godzin szkoleniowych.

 

Od 1 sierpnia 2009 roku, w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu realizuje projekt "Wiedza to potęga - przygotowanie kadr dla innowacyjnej gospodarki".

Szkolenia, w ramach projektu, przeznaczone są dla pracowników dwóch mieleckich firm: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Kirchhoff Polska Sp. z o.o. Będą oni poszerzać swoje kwalifikacje w zakresie:

- zarządzania zasobami ludzkimi,

- zastosowania technologii informacyjnych na stanowisku pracy,

- standardów jakościowych w lotnictwie i branży samochodowej,

- umiejętności zawodowych.

 

 

W roku 2009 ze szkoleń skorzystało 188 pracowników powyższych przedsiębiorstw. Zorganizowanych zostało 13 szkoleń, były to:

 • Profesjonalne prezentacje i prowadzenie szkoleń wewnętrznych (2 edycje)
 • MS WORD
 • MS EXCEL (4 edycje)
 • Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
 • Nowoczesne metody produkcyjne na Nowej Narzędziowni
 • Technologia zgrzewania punktowego i garbowego metali
 • Przygotowanie prezentacji w PowerPoint oraz profesjonalne prowadzenie prezentacji
 • CATIA v.5
 • AutoCAD

 

W roku 2009 realizowaliśmy projekt "Nauczyciele kształcenia zawodowego wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy" oraz jego drugą edycję.

Działania w ramach projektu skierowane były do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół i centrów kształcenia praktycznego województwa podkarpackiego. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, prowadzonych wg nowatorskiego programu (maj - lipiec 2009) i w 3-tygodniowych stażach (sierpień – październik 2009) zorganizowanych w innowacyjnych zakładach pracy. Uczestnictwo w projekcie będzie okazją do podwyższenia kwalifikacji i zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w branżach: mechanicznej, mechatronicznej i lotniczej.

Cele projektu wpisują się w realizację szeregu regionalnych dokumentów strategicznych, m. in. w „Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w woj. podkarpackim” Podkarpackiego Kuratora Oświaty: Cel strategiczny 2. Kształcenie dla rynku pracy: „Potrzebni będą m. in. specjaliści o najwyższych kwalifikacjach z zakresu: obróbki mechanicznej, elektronicy, mechatronicy, informatycy, organizatorzy procesów i inni związani z nowymi technologiami”.

 

 

 

 

 

 

Baza dydaktyczna

Stale poprawia się baza dydaktyczna CKPiDN.

Projekt Powiatu Mieleckiego ,,Regionalne centrum transferu nowoczesnych technologii wytwarzania” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do Urzędu Marszałkowskiego znalazł się na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.Główne działania w projekcie:

 1. Budowa obiektu w rejonie SSE - 1500 m
 2. Utworzenie laboratoriów:
  • Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania, na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych.
  • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania - CAD/CAM.
  • Laboratorium metrologii, wspomagane komputerowo.
  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowych metod spawania, zgrzewania i cięcia metali.
  • Laboratorium nowoczesnych technologii montażu konstrukcji lotniczych i blacharskich.
  • Laboratorium nowoczesnych metod „Lean Manufacturing”.
  • Laboratorium multimedialne i e-learningowe.

 

 

 

Akredytacje, certyfikaty, współpraca, promocja

W szczególności chcemy zwrócić uwagę na współpracę CKPiDN z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie.

 

Centrum e-Learningu Akademii Górniczo - Hutniczej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozpoczęło realizację projektu: Studia podyplomowe dla kadry inżynieryno - technicznej przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

W „Dolinie Lotniczej” intensywnie rozwija się przemysł. Istnieje wielkie zapotrzebowanie zarówno na pracowników, jak i też na ekspertów, którzy tych pracowników wyszkolą. Szkoły w tym rejonie nie mają wystarczającej liczby nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Dlatego, w odpowiedzi na tę potrzebę, Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z mieleckim Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli uruchamia studia podyplomowe „Przygotowanie kadry inżynieryjno–technicznej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”.

Ten projekt wpisuje się w ramy porozumienia zawartego 19 listopada 2008 r. pomiędzy AGH a samorządami miasta Mielca i powiatu w zakresie bezpośredniej współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz szkoleniowej. Finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Studia rozpoczęły się w marcu 2009 roku. Są skierowane przede wszystkim do osób zatrudnionych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Mielec” i Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu, posiadających tytuł inżyniera i zainteresowanych podjęciem pracy w szkołach.

Ważnym aspektem projektu jest to, że zajęcia w znacznej części będą realizowane w środowisku on-line. Pozwoli to rozpropagować e-learning, a także dostarczy studentom wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia.


Strona internetowa projektu: http://www.it2edu.pl/


Centrum e-Learningu AGH: http://www.cel.agh.edu.pl/

 

17 lutego odbyła się Konferencja Otwarcia projektu IT2EDU pod tytułem „e-Learning dla inżynierów”. Została ona zorganizowana przez Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Celem konferencji było zaprezentowanie innowacyjnych metod kształcenia oraz inauguracja projektu „Przygotowanie Kadry Inżynieryjno-Technicznej do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych”. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W konferencji uczestniczyło ok. 100 słuchaczy, m.in. byli to dyrektorzy podkarpackich centrów kształcenia praktycznego i mieleckich szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele oraz przyszli studenci studiów podyplomowych.

 

 

W roku akademickim 2009/2010 rozpoczął swoją działalność Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Mielcu Akademii Górniczo - Hutnicznej. W związku z powstaniem  Ośrodka  w Mielcu, 22 kwietnia 2009 roku zorganizowany został Dzień Otwarty AGH.

26 września 2009 roku był ważnym dniem dla rozwoju mieleckiego szkolnictwa i przemysłu. Największa uczelnia techniczna w Polsce utworzyła w Mielcu swoją filię. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu rozpoczął w sobotę swoją działalność.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistów w branży mechanicznej, wytwórczej oraz lotniczej rok temu władze samorządowe miasta i powiatu mieleckiego podjęły współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W dniu 19 listopada 2008 roku zostało podpisane „Porozumienie o współpracy”, wyrażające wolę wzajemnej pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz szkoleniowej. Starania wszystkich stron okazały się bardzo owocne, ich efektem jest uruchomienie w Mielcu studiów podyplomowych dla kadry inżynieryjno-technicznej a teraz także Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. W bieżącym roku kształcenie odbywa się na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Mielcu zainicjował swoją działalność 26 września uroczystą inauguracją roku akademickiego 2009/2010. Uroczystości zostały zorganizowane w Sali Widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu i niczym nie odbiegały od tych odbywających się na innych uczelniach.

 

 

 

Centrum Egzaminacyjne ECDL w CKPiDN w Mielcu

 

W 2009 roku w Centrum Egzaminacyjnynm ECDL-Advanced działającym przy CKPiDN w Mielcu przeprowadzono egzaminy w ramach ECDL- E-citizen oraz ECDL-CAD i ECDL-Web Starter.

 

W 2009 r. CE ECDL wydało 574 kart EKUK. Odbiorcami kart byli egzaminatorzy z Kolbuszowej, Przecławia, Mielca, Stalowej Woli, Krosna, Rzeszowa.

W 2009 roku zdeklarowało chęć współpracy z CE ECDL w Mielcu 50 egzaminatorów ECDL (obejmuje ona: pobieranie kart EKUK, materiałów promocyjnych, zasięganie informacji związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów oraz zakładaniem laboratoriów ECDL)

Pomiędzy egzaminatorem a CKPiDN zostanie zawarta umowa  na przeprowadzanie egzaminów.

 

Z Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A w CKPiDN współpracują  23 laboratoria ECDL:

l/p

Numer PL-LAB……

Nazwa placówki

1

PL-LAB0353

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

2

PL-LAB0354

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

3

PL-LABCAD0005

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

4

PL-LAB0404

Zespół Szkół w Chorzelowie

5

PL-LAB0320

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

6

PL-LAB0314

Zespół Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach

7

PL-LAB0406

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Kolbuszowej

8

PL-LAB0144

Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku

10

PL-LAB0419

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej

11

PL-LAB0403

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

12

PL-LAB0483

Zespół Szkół w Przecławiu

13

PL-LAB0426

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim

14

PL-LAB0513

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

15

PL-LAB0512

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

16

PL-LAB0439

Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej Wszechnica s.c

17

PL-LAB0436

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

18

PL-LAB0457

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

19

PL-LAB

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

20

PL-LAB0159

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

21

PL-LAB0456

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

22

PL-LAB

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

23

PL-LAB

Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej

 

Egzaminy - statystyka:

 

Rodzaj egzaminu

Liczba egzaminów

Liczba otrzymanych certyfikatów

ECDL-A

1

1

ECDL

E-Citizen

73

60

31

73

51

21

ECDL CAD

8

23

1

18

4

2

1

18

Razem:

215

171


Zobacz także

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991