zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Wcześniejsze lata
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Byliśmy organizatorami

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Wcześniejsze lata

Byliśmy organizatorami - lata wcześniejsze

 

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu było współorganizatorem XVI i XVII Konferencji "Informatyka w Szkole", które odbyły się w Mielcu we wrześniu 2000 i 2001 roku.

 • XVI Konferencja dotyczyła edukacji na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Więcej informacji na temat XVI Konferencji można znaleĽć na stronie: http://www.mielec.pl/iwsz16/index.html.
 • Przewodni temat XVII Konferencji brzmiał: "Komputer i technologia informacyjna jako środki wzbogacające uczenie się". Więcej informacji o XVII Konferencji znajduje się na stronie: http://www.mielec.pl/iwsz17/

 

- W czerwcu 2001 roku, w ramach projektu Programu "Młodzież", którego Regionalny Ośrodek Narodowej Agencji działa przy CKPiDN, odbył się Młodzieżowy Tydzień Integracji Europejskiej. W ramach projektu spotkała się młodzież z różnych państw europejskich (Niemiec, Węgier, Ukrainy i Polski). W czasie sześciodniowego spotkania, młodzież uczyła bycia razem ludzi z różnych kultur. Odbyły się warsztaty teatralne, malarskie, koncerty chóru, orkiestry i występy zfiles_old/espołu muzyki dawnej. Oprócz bezpośrednich uczestników wymiany, w imprezach brali udział mieszkańcy Mielca.

 


- Z projektu "Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu swojej dziedziny" finansowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na realizację zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli, skorzystało ponad 50 nauczycieli. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odbyły się dwie edycje tego grantowego kursu. Na zakończenie szkolenia uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne scenariuszy lekcji swoich przedmiotów.

 


- CKPiDN było organizatorem V Ogólnopolskiego Forum Koordynatorów Technologii Informacyjnej, które odbyła się w maju 2003 roku. Podejmując się organizacji Forum, środowisko mieleckich nauczycieli postawiło sobie za cel popularyzację idei stosowania komputera w nauczaniu wszystkich przedmiotów, a nie tylko informatyki, czy też technologii informacyjnej. Z tego właśnie powodu zakres referatów obejmował tematykę od nauczania początkowego aż po przedmioty zawodowe.

 

Najważniejszym wyróżnikiem Forum odbywającego się w maju 2003 roku, który został ogłoszony przez Radę Unii Europejskiej rokiem osób niepełnosprawnych, była sesja specjalna na temat: "Wykorzystanie technologii informacyjnej w rehabilitacji dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych". Sesja odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 11 w Mielcu, a gośćmi honorowymi były dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z rodzicami i opiekunami.

 

Więcej informacji o Forum na stronie: http://www.snti.pl/archiwum/31052003.html

 


- O wielu lat CKPiDN organizuje szkolenia informtyczne w ramach akcji MENiS "Pracownia internetowa w każdej gminie/ każdym gimnazjum/ każdej szkole". Są to następujące rodzaje szkoleń:

 • Kurs A - Podstawy obsługi komputera (przeszkolono 4 grupy),
 • Kurs B - Podstawowe elementy Internetu (przeszkolono 9 grup)
 • Kurs C - Internet w dydaktyce szkolnej (przeszkolono 23 grupy) Obecnie, przy współpracy z firmą OSI CompuTrain, organizowane są następujące rodzaje szkoleń:
 • Kurs M - Technologia informacyjna i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej,
 • Kurs K - Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnianiu zarządzania oraz kreowaniu wizerunku szkoły,
 • Kurs D - Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej,
 • Kurs i - Zaawansowane metody tworzenia stron www z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient - server.

 

- Na zlecenie IMC Polska w CKPiDN organizowane były szkolenia bezrobotnych w ramach programu PHARE 2000. Były to kursy:

Gospodaraka magazynowa z umiejętnością obsługi wózków widłowych i akumulatorowych - uprawnienia do kierowania wózkami wydawane przez UDT,Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrz zakładowym,

 • Księgowość wspomagana komputerowo,
 • Gospodarka magazynowa wspomagana komputerowo,
 • Sekretarka - asystentka.

 


- Na zlecenie Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych, w skład którego wchodzą: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, OSI CompuTrain, Vulcan oraz DC Edukacja, w CKPiDN były organizowane kursy informatyczne dla nauczycieli z gmin objętych Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Prowadzone były kursy:

 • Szkolenie z zakresu podstaw korzystania z Interentu,
 • Szkolenie z zakresu wykorzystania Internetu do nauczania innych przedmiotów,
 • Szkolenie ogólne i podstawowe z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych jako pomocy w nauczaniu - moduł I,
 • Szkolenie ogólne i podstawowe z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych jako pomocy w nauczaniu - moduł II,
 • Podstawowe szkolenie z zakresu technologii informatycznych dla dyrektorów szkół w celu wykorzystania komputerów w zarządzaniu szkołą i oświatą - moduł I,
 • Podstawowe szkolenie z zakresu technologii informatycznych dla dyrektorów szkół w celu wykorzystania komputerów w zarządzaniu szkołą i oświatą - moduł II,
 • Szkolenie z zakresu wykorzystania innych narzędzi informaycznych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów,
 • Podstawowe szkolenie dla administratorów sieci - moduł I,
 • Podstawowe szkolenie dla administratorów sieci - moduł II.

 


Zobacz także

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991