zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
Rekrutacja
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy będzie finansowany z subwencji oświatowej co oznacza, że uczestnicy kursu nie będą wnosić opłaty. Dotyczy to również absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych do poziomu technika lub innej kwalifikacji zasadniczej szkoły zawodowej. Powyższe kursy będą prowadzone według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Liczba godzin kształcenia na kursie kwalifikacyjnym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia określonej w podstawie programowej. Ponadto kwalifikacyjne kursy zawodowe kończyć się będą egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoby, które zdały egzamin z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadają poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu będą mogły otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

 

W zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik, technik informatyk, monter mechatronik.

 

Będąc uczestnikiem kursu jak i po jego ukończeniu istnieje możliwość zatrudnienia w zakładach pracy ze SSE z którymi CKPiDN utrzymuje stały kontakt: BURY Sp. z o.o, Husqvarna Poland Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o.,  Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

 

 

Dysponujemy najnowocześniejszą bazą dydaktyczną do kształcenia

zawodowego w Mielcu

 

ZAPISY >>>

 

Infomumjemy, że nie prowadzimy zapisów na kurs z zakresu kwalifikacji M44 z powodu braku wolnych miejsc.

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

Nowy bezpłatny system kształcenia zawodowego dla dorosłych!

 

ZAPISY >>>

 

I. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

 

  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,

 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby , które ukończyły  gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz 18-ty rok życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie następujących kwalifikacji:

 

II. ORGANIZACJA

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, w tym efekty wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru kształcenia

E.13

351103

Technik informatyk

380 godz.

(200 godz. + 180 godz.)

 

 

Kurs prowadzony będzie od września 2017 roku w systemie zaocznym z pewnymi elementami elearningu (dotyczącego) zagadnień teoretycznych). Czas trwania kursu E.13 przewidziany jest na 2 semestry.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną.

 

III. UMIEJETNOŚCI

 

W programie przewidziana jest realizacja następujących modułów dydaktycznych:

 

  1. projektowanie lokalnych sieci komputerowych;
  2. konfigurowanie urządzeń sieciowych;
  3. administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

 

Słuchacz powyższej kwalifikacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • projektowania okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej, doboru urządzeń sieciowych, komputerów, medium transmisyjnego oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego;
  • montowania elementów lokalnej sieci komputerowej;
  • instalowania i konfigurowania urządzeń sieciowych i sieciowych systemów operacyjnych, podłączenia sieci lokalnej do Internetu i zabezpieczenia przepływu danych w sieci;
  • diagnozowania i naprawy  awarii występujących w lokalnej sieci komputerowej.

 

IV. OPIS  ZAWODU

Technik informatyk to bardzo nowoczesny i dynamicznie rozwijający się zawód. Wykorzystywany jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez  przemysłu skończywszy na rozrywce. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery, sieci komputerowe, witryny czy sklepy internetowe. Technicy informatycy uzyskują wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej: montaż i eksploatacja komputerów, urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych.

 

 

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991