zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
Rekrutacja
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy będzie finansowany z subwencji oświatowej co oznacza, że uczestnicy kursu nie będą wnosić opłaty. Dotyczy to również absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych do poziomu technika lub innej kwalifikacji zasadniczej szkoły zawodowej. Powyższe kursy będą prowadzone według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Liczba godzin kształcenia na kursie kwalifikacyjnym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia określonej w podstawie programowej. Ponadto kwalifikacyjne kursy zawodowe kończyć się będą egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoby, które zdały egzamin z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadają poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu będą mogły otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

 

W zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik, technik informatyk, monter mechatronik.

 

Będąc uczestnikiem kursu jak i po jego ukończeniu istnieje możliwość zatrudnienia w zakładach pracy ze SSE z którymi CKPiDN utrzymuje stały kontakt: BURY Sp. z o.o, Husqvarna Poland Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o.,  Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

 

 

Dysponujemy najnowocześniejszą bazą dydaktyczną do kształcenia

zawodowego w Mielcu

 

ZAPISY >>>

 

Infomumjemy, że nie prowadzimy zapisów na kurs z zakresu kwalifikacji M44 z powodu braku wolnych miejsc.

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Nowy bezpłatny system kształcenia zawodowego dla dorosłych!

 

ZAPISY >>>

 

I. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

 

  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,

 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby , które ukończyły  gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz 18-ty rok życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie następujących kwalifikacji:

 

II. ORGANIZACJA

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym efekty wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru kształcenia

E.3

742114

Monter mechatronik

600 godz.

(210 godz. + 390 godz.)

 

Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

E.4

742114

Monter mechatronik

100 godz.

 

Kursy prowadzone będą od września 2017 roku w systemie zaocznym z pewnymi elementami elearningu (dotyczącego) zagadnień teoretycznych). Czas trwania kursu E.3 przewidziany jest na 3 semestry, kursu E.4 - 1 semestr (po ukończeniu kursu E3).

Ukończenie kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (E.3, E.4) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia ogólnego oznaczać będzie zdobycie zawodu potwierdzonego dyplomem.

 

III. UMIEJETNOŚCI

 

W programie przewidziana jest realizacja następujących modułów dydaktycznych:

  1. Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych;
  2. Badanie konstrukcji mechanicznych;
  3. Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych;
  4. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Słuchacz powyższych kwalifikacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych (w tym: montaż elementów i podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych);
  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych (w tym: montaż elementów i podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych);
  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych (w tym: montaż elementów i podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych).

 

IV. OPIS  ZAWODU

Monter mechatronik może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów mechatronicznych, oraz operatora maszyn manipulacyjnych głównie w dobrze wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach.

 

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991