zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Misja firmy
Dyrektor
Wicedyrektor
Pracownicy
Program Rozwoju CKPiDN Mielec
Statut CKPiDN Mielec
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
O firmie

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu powstało 26 czerwca 2003 roku uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego w wyniku połączenia dwóch placówek: Centrum Kształcenia Praktycznego, które istnieje od 1997 roku oraz Powiatowego Ośrodka Metodycznego.


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Misja firmy

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest zespołem dwóch placówek: istniejącego od 1997 roku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz powołanego uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego w 2003 roku Powiatowego Ośrodka Metodycznego.

 

Cele i zadania CKPiDN zostały określone w Statucie w następujący sposób:

  1. Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu oraz prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
  2. Powiatowy Ośrodek Metodyczny realizuje zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Powiatowy Ośrodek Metodyczny organizuje powiatowy system doradztwa pedagogicznego w drodze wzajemnych porozumień pomiędzy organami prowadzącymi szkoły w powiecie mieleckim i innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją.
  3. Centrum podejmuje własne inicjatywy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa uczącego się oraz zadania z zakresu upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, współpracując na zasadach partnerstwa z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne, placówkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi, podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Misją CKPiDN jest utrzymanie najwyższego poziomu działalności edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami uczniów, nauczycieli oraz pozostałych osób dorosłych, a także potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

 

 

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991