zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Przetarg nieograniczony 92/MSNZ/2017

18.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

złożonych do dnia 18.09.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Dostawa tabletów dla uczestników czterech sieci współpracy i samokształcenia realizowaną w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-92/MSNZ/2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 44 000,00 zł

 

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

43 369,80

4 dni

48 miesięcy

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

„SYRIANA” Joanna Fischer

Ul. Porębskiego 28/17

80-180 Gdańsk

33 825,00

5 dni

24

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

3

FHU INTERSELL Waldemar Płonka

Ul. Jesionowa 17a

42-525 Dąbrowa Górnicza

49 976,13

1 dzień

24

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

 

Dostawę tabletów dla uczestników czterech sieci współpracy i samokształcenia realizowaną

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Pliki do pobrania:
  SIWZ - Tablety_IIIed
  1_SOPZ Zal Nr 1 do SIWZ
  2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ
  3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ
  5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ
  6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ
  7_Oswiadczenie - Grupa Kapitalowa Zal Nr 7 do SIWZ
  8_Oświadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ
  8a_Oświadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991