zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Przetarg nieograniczony ZP-28/2018/MSNZ

Informacja z otwarcia ofert

 

złożonych do dnia 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Dostawę wyposażenia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” realizowaną

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:  ZP - 28/2018/MSNZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 9 500,00 zł

 

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Sklep Komputerowy AMERYKA

Al. Piłsudskiego 40/3, 35-001 Rzeszów

Mariusz Warzybok

Siedliska 422, 36-042 Lubenia

10 907,73

1 dzień

24 m

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

3

13p Grzegorz Kociumbas

Ul. Turkusowa 11

52-215 Wrocław

9 499,29

1 dzień

24 m

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

Dostawę wyposażenia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” realizowaną w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Pliki do pobrania:
  Zalaczniki - Technik cyfrowychprocesów graficznych_2018_III
  SIWZ - Technik cyfrowychprocesów graficznych_2018_III

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991