zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Zamówienie na usługi społeczne 96/MSNZ/2017

Mielec, dn. 4 października 2017 r.

ZP – 96/MSNZ/2017

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie punktu 14.7 ppkt. 1 Instrukcji udzielania zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu Technologii i przetwórstwa tworzyw sztucznych dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający podjął decyzje o unieważnieniu postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu

technologii i przetwórstwa tworzyw sztucznych

dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pliki do pobrania:
  Instrukcja udzielania zamówienia
  Załączniki

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991