zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Zamówienie na usługi społeczne nr 4/2018/MSNZ

Mielec, 07.02.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych” dla czterech grup uczniów Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 4/2018/MSNZ

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

35-225 Rzeszów, Ul. mjr H. Sucharskiego 2

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Doświadczenie”

Łączna liczba punktów

1

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

35-225 Rzeszów

Ul. mjr H. Sucharskiego 2

31 200,00

90

4

94

2

Fundacja IT

Ul. Jagiellońska 67

70-382 Szczecin

 

75 600,00

37,14

4

41,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

złożonych do dnia 25 stycznia 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych” dla czterech grup uczniów Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 4/2018/MSNZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 6 705,00 zł

 

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

35-225 Rzeszów

Ul. mjr H. Sucharskiego 2

31 200,00

Do 20.06.2019

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Fundacja IT

Ul. Jagiellońska 67

70-382 Szczecin

 

75 600,00

Do 20.06.2019

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Usługa przeprowadzenia kursu „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych” dla czterech grup uczniów Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Pliki do pobrania:
  Zalaczniki_CiscoZS
  Instrukcja_udzielania_zamowienia_CiscoZS

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991