zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Zamówienie na usługi społeczne nr 6/AKZ/2018

Mielec, 30.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

Usługa przeprowadzenia szkolenia „Solid Works” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 6/2018/AKZ

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

 

DPS Software Sp. z o.o.

ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Łączna liczba punktów

1

DPS Software Sp. z o.o.

ul. Postępu 6

02-676 Warszawa

12 700,00

100

100

2

CADWORKS JAKSAN SZYMAŃSKI Sp. J

ul. Wyspiańskiego 27a

35-111 Rzeszów

 

18 420,00

68,95

68,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

złożonych do dnia 26 stycznia 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Solid Works” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 6/2018/AKZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 23 620,00 zł

 

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

DPS Software Sp. z o.o.

ul. Postępu 6

02-676 Warszawa

12 700,00

Do 25.06.2018

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

CADWORKS JAKSAN SZYMAŃSKI Sp. J

ul. Wyspiańskiego 27a

35-111 Rzeszów

 

18 420,00

Do 25.06.2018

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Usługa przeprowadzenia szkolenia „Solid Works” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Pliki do pobrania:
  Zalaczniki_Solid Works
  Instrukcja postepowania Solid Works

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991