zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Zamówienie na usługi społeczne ZP-122/MSNZ/2017

Mielec, 07.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

Usługa zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmującego studia podyplomowe na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w  Krakowie w ramach projektu

„Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 122/MSNZ/2017

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

 

UpHotel Sp. z o.o.

ul. Długa 13/1

58-500 Jelenia Góra

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilość przyznanych punktów w kryterium „Cena”

1

UpHotel Sp. z o.o.

ul. Długa 13/1

58-500 Jelenia Góra

1 440,00 zł (120,00 zł za jedną dobę hotelową)

100

 

Usługa zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmującego studia podyplomowe na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w  Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,  Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Pliki do pobrania:
  Zalaczniki_WSE_III
  Instrukcja_udzielania_zamowienia_WSE_III

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991