zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Zamówienie na usługi społeczne ZP-130/MSNZ/2017

Mielec, 12.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Kursu grafiki komputerowej (Corel Draw + Photoshop)” dla 4 nauczycieli w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP - 130/MSNZ/2017

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości

Ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Doświadczenie”

Łączna liczba punktów

1

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości

Ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

3 240,00

80

5

85

2

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

Ul. Grabowa 8,

95-200 Pabianice

3 464,00

74,82

0

74,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

złożonych do dnia 4 grudnia 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Kursu grafiki komputerowej (Corel Draw + Photoshop)” dla 4 nauczycieli w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-130/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 2 598,00 zł

 

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości

Ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

3 240,00

31.01.2018

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

Ul. Grabowa 8,

95-200 Pabianice

3 464,00

31.01.2018

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Usługa przeprowadzenia „Kursu grafiki komputerowej (Corel Draw + Photoshop)” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Pliki do pobrania:
  Zalaczniki_Grafika_II
  Instrukcja_zamowienia_Grafika_II

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991