zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Zamówienie na usługi społeczne ZP-133/MSNZ/2017

Mielec, 12.12.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

W dniu 12.12.2017 r. zawarto umowę na Usługę przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” z CADSOL Design Polska Sp. z o.o., Ul. Ruska 37/38 50-079 Wrocław na kwotę 9 780,00 zł.

 

Mielec, 08.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

Usługa przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP - 133/AKZ/2017

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

CADSOL Design Polska Sp. z o.o.

Ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Łączna liczba punktów

1

CADSOL Design Polska Sp. z o.o.

Ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

9 780,00 zł

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

złożonych do dnia 7 grudnia 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Usługa przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-133/AKZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 28 360,00 zł

 

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

CADSOL Design Polska Sp. z o.o.

Ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

9 780,00 zł

30.03.2018 r.

Zgodnie z projektem umowy

 

 

 

Usługa przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 5 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Pliki do pobrania:
  Zalaczniki_catia_II
  Instrukcja postepowania catia_II

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991