zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Zamówienie na usługi społeczne ZP-135/MSNZ/2017

 

Mielec, 28.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

Obsługa cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w kursach i zajęciach pozalekcyjnych w 2018 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP - 135/MSNZ/2017

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

Firma cateringowa

A PROPOS Zdzisław Godek

ul. M. Reja 48B

39-300 Mielec

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

 

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Doświadczenie”

Łączna liczba punktów

1.

Firma Usługowa Anna Jakobus

ul. Kusocińskiego 19/19

39-300 Mielec

52 330,00 zł

76

20

96

2.

Firma cateringowa

A PROPOS Zdzisław Godek

ul. M. Reja 48B

39-300 Mielec

49 661,17 zł

80

20

100

3.

Firma usługowo-handlowa

MAZUR & MAZUR

Janusz Mazur, Piotr Mazur

ul. Cyranowska 62

39-300 Mielec

62 168,04 zł

64

20

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 28 grudnia 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

„Obsługa cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w kursach i zajęciach pozalekcyjnych w 2018 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-135/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 52 330,00 zł

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Firma Usługowa Anna Jakobus

ul. Kusocińskiego 19/19

39-300 Mielec

52 330,00 zł

31 marca 2019

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Firma cateringowa

A PROPOS Zdzisław Godek

ul. M. Reja 48B

39-300 Mielec

49 661,17 zł

31 marca 2019

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

3

Firma usługowo-handlowa

MAZUR & MAZUR

Janusz Mazur, Piotr Mazur

ul. Cyranowska 62

39-300 Mielec

62 168,04 zł

31 marca 2019

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Obsługa cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w kursach i zajęciach pozalekcyjnych w 2018 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 


Pliki do pobrania:
  Zalaczniki_catering
  Instrukcja_zamowienia_catering_

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991