zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Zapytanie ofertowe na dostawę książek - ZP 31/2017

Zapytanie ofertowe

na dostawę  książek do Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1, stanowiący jednocześnie formularz oferty
  2. Kryteria oceny oferty – najniższa cena
  3. Termin składania ofert – 12 grudnia 2017 r. godz. 12.00
  4. Sposób składania ofert: pocztą tradycyjną (na adres Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B; 39-300 Mielec  lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia_publiczne@ckp.edu.pl)
  5. Ofertę należy przygotować na załączonym formularza (Załącznik 1)
  6. Nie dopuszcza się zmian w zamawianych tytułach książek
  7. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje wskazane w załączniku 1
  8. Zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia 22 grudnia 2017 r.
  9. Koszt dostarczenia (wysyłki) leży po stronie oferenta.
  10. Wraz z ofertą należy przesłać parafowany wzór umowy (Załącznik 2)

Załącznik 1

Załącznik 2


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991