zamknij
zamknij
(Z)realizowane
VII Mielecki Festiwal
19 września 2014
12 września 2014
26 marca 2012
2 grudnia 2011
9 lutego 2011
15 grudnia 2010
26 listopada 2010
12 października 2010
1 października 2010
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
1 października 2010

 

Logo

 

Konferencja

Profesjonalny rozwój nauczycieli w globalnym społeczeństwie cyfrowym

 

>> Sprawozdanie z konferencji <<

>> Technologie w zgodzie z nauczycielem - reportaż Hej Mielec <<

>> Zdzisław Nowakowski: Sprawdzian 2.0 <<

 

Organizatorzy:  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

 

Termin:    1 października 2010, godz. 12.00-15:00

Miejsce:    Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Mielec, ul. Ks. H. Arczewskiego 7

 

Uczestnicy:

 1. Dyrektorzy szkół z powiatu mieleckiego
 2. Nauczyciele – uczestnicy projektu „Kreatywna szkoła, to twórczy uczeń. Technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym”
 3. Uczestnicy projektu „Przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmio­tów zawodowych”
 4. Doradcy metodyczni w województwie podkarpackim
 5. Egzaminatorzy ECDL w województwie podkarpackim

 

Kontekst:

Od współczesnej szkoły oczekuje się, że będzie nadążała za cywilizacyjnymi oraz technologicznymi zmianami. Dlatego też zadaniem wszystkich nauczycieli jest wspomaganie uczniów w kształtowaniu kompetencji, które będą im potrzebne w życiu zawodowym, osobistym i społecznym w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym, zwanym także społeczeństwem wiedzy. Aby tak się stało, należy także wspomóc nauczycieli w dostosowaniu sposobów nauczania, pracy i własnego rozwoju do warunków i wymogów globalnego społeczeństwa cyfrowego XXI wieku. Wszyscy musimy uświadomić sobie, że wyznacznikami obecnych zamian są:

 • konieczność uczenia się przez całe życie;
 • kształcenie nastawione na umiejętności i osiągnięcia uczniów charakteryzujące się kreatywnym myśleniem prowadzącym do innowacji i oryginalnych rozwiązań;
 • powstające masowo zasoby cyfrowe dla uczniów i nauczycieli umieszczane na platformach edukacyjnych;
 • konieczność certyfikowania kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informacyjnych i komu­nikacyjnych w procesie dydaktycznym;
 • wykorzystanie TIK w organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

 

PROGRAM

 1. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski – Rola e-doradztwa metodycznego we wdra­żaniu standardów przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 2. Marcin Garwacki, Ogólnopolski Koordynator ECDL, Polskie Towarzystwo Informatyczne – Od standar­dów przygotowania nauczycieli do certyfikowania kompetencji. Prezentacja założeń nowych produktów: ECDL e-Guardian oraz założeń dla ECDL e-Nauczyciel.
 3. Jacek Niwicki, Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Studia podyplomowe dla nauczycieli realizowane w trybie zdalnego nauczania.
 4. Anna Mikuła, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – Praktyczne uwarunkowania wdrażania e-kształcenia do szkół na przykładzie doświadczeń CKPiDN w Mielcu.
 5. Krystyna Wróblewska, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Platforma Edukacyjna Podkarpacia (PEP) szansą na rozwój e-kształcenia oraz e-doradztwa metodycznego.

  PREZENTACJE FIRM

 6. Dreamtec – Xerima , Wrocław, Mielec – Polski patent MobiREG – mobilny dziennik elektroniczny.
 7. Net P.C., Gdańsk – Platformy e-learningowe - niezbędne narzędzie nowoczesnej szkoły.

 

Dziennik elektroniczny

>> Sprawozdanie z konferencji <<

 

Logo

 

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

 • 2010-10-06 12:20
  Sprawozdanie z konferencji
     
  1 października w Kalickim Centrum Edukacji młodzieży „KANA” w Mielcu odbyła się konferencja „Profesjonalny rozwój nauczycieli w globalnym społeczeństwie cyfrowym”.

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991