zamknij
zamknij
(Z)realizowane
VII Mielecki Festiwal
19 września 2014
12 września 2014
26 marca 2012
2 grudnia 2011
9 lutego 2011
15 grudnia 2010
26 listopada 2010
12 października 2010
1 października 2010
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
9 lutego 2011

Fundamenty kariery zawodowej -

edukacja, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy

 

>> A.Szyszka - Poznajemy zawody <<

>> B.Przywara - Preferencje pracodawców<<

>> D.Łazarz - Trendy na rynku pracy <<

>> J.Żak - Działalność MCK i PPP w Mielcu <<

>> St.Rajda - Rola wychowawcy <<

>> W.Trzeciak - NFDK <<

>> SzOK - prezentacja <<

>> zestawienie bibliograficzne <<

 

Organizatorzy:  Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie, Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Mielcu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Termin: 9 lutego 2011, godz. 10.00

 

Miejsce: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu

Uczestnicy: pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi, wychowawcy

 

PROGRAM

 

10.00 – 10.30    Magdalena Andrzejak-Klecha, Komendant Wojewódzki - Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Otwarcie konferencji,

Omówienie działalności Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy w Mielcu

 

 

10.30 – 11.00 Dr Barbara Przywara, Adiunkt - Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Preferencje pracodawców i osób poszukujących pracy

 

 

11.00 – 11.30 Dominik Łazarz, Dyrektor - Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie - Trendy na rynku pracy w Polsce i w UE

 

 

11.30 – 11.50 Danuta Borowiec, Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. Oddział w Mielcu – Kadry dla przemysłu na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC\

 

 

11.50 – 12.05    przerwa

 

 

12.05 – 12.50 Dr Czesław Noworol, Prezes - Narodowe Forum Doradztwa Kariery, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Całożyciowe doradztwo kariery w świetle rezolucji Komisji Europejskiej

 

 

12.50 – 13.35 Włodzimierz Trzeciak, Wiceprezes - Narodowe Forum Doradztwa Kariery - Działania Narodowego Forum Doradztwa Kariery

 

 

13.35 – 14.05 Tomasz Magnowski, Szkolny Doradca Zawodowy - Zespół Szkół Technicznych w Radomiu - Działalność Szkolnych Ośrodków Kariery

 

 

14.05 - 14.20 Andrzej Szyszka, Stanisław Rajda, doradcy metodyczni - Powiatowy Ośrodek Metodyczny przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu - Rola wychowawcy w kształtowaniu kariery zawodowej ucznia

 

 

14.30 Zakończenie konferencji

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny

 

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991