Zamówienie na usługi społeczne 60/2018/AKZ2

Usługa przeprowadzenia kursów „Spawane metodą MAG” i „Spawane metodą TIG” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9. 5 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Instrukcja

Załączniki

 

29.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 29 października 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138 o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Usługa przeprowadzenia kursów „Spawane metodą MAG” i „Spawane metodą TIG” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-60/2018/AKZ2

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 42 100,00 zł

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

ZTSH TISBUD Jarosław Gargula

Ul. Jana Pawła II 35

33-300 Nowy Sącz

43 184,00

10.06.2019

Zgodnie z projektem umowy

2

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017

30-054 Kraków

41 696,00

10.06.2019

Zgodnie z projektem umowy

 

logaa ue polska

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700