Zamówienie na usługi społeczne 61/2018/AKZ2

Usługa przeprowadzenia szkolenia „Projektowanie w systemie AutoCAD” oraz egzaminu Autodesk Certified User w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II”  IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Do pobrania:

Instrukcja

Załączniki

 

Mielec, 08.11.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie AutoCAD” oraz egzaminu Autodesk Certified User w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 61/2018/AKZ2

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

 

EDU-Consult Zbigniew Pospolitak

Ul. Tysiąclecia 18

36-200 Brzozów

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Łączna liczba punktów

1

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

Ul. Krakowska 5 lok. 201

15-875 Białystok

23 765,00

79,91

79,91

2

EDU-Consult Zbigniew Pospolitak

Ul. Tysiąclecia 18

36-200 Brzozów

18 990,00

100

100

logaa ue polska

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700