Zamówienie na usługi społeczne 62/2018/AKZ2

Usługa przeprowadzenia kursu „Uprawnienia elektryczne SEP” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II”  IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9. 5 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Instrukcja

Załączniki

 

Mielec, 08.11.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

 

Usługa przeprowadzenia kursów „Uprawnienia elektryczne SEP” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP - 62/2018/AKZ2

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

 

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 58

32-020 Wieliczka

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Łączna liczba punktów

1.      

Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach

38-320 Gorlice ul. Michalusa 4

8 260,00 zł

97,97

97,97

2.      

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 58

32-020 Wieliczka

8 092,00 zł

100

100

logaa ue polska

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700