„Obraz osoby - myślę tak jak czuję. Jak radzić sobie z emocjami?”

2 kwietnia br. zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie organizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu.  Szkolenie odbędzie się w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w godz. od 14.00 do 16.00.

Spotkanie poprowadzi Pani Elżbieta Stolle-Łogasz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Rekrutacja zakończona

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700