Jak uczyć i wychowywać? Jak budować nowe relacje z uczniem?

 Jak uczyć i wychowywać? Jak budować nowe relacje z uczniem?

Zagadnienia te zostaną poruszone na trzech nieodpłatnych listopadowych szkoleniach:

ZAPISY >>>

 

„Trudne zachowania ucznia w szkole - jak postępować, jak uczyć i jak wychowywać?

Szkolenie dla nauczycieli szkól podstawowych”.

Liczba godzin: 5 dydaktycznych (po 45 min. każda) od godz. 14.00

Termin kursu: 14 listopada  2019

 

Zarys tematyczny szkoleń:

 • Spektrum trudności młodego człowieka.
 • Nauczyciel – refleksja i praktyka - zasoby i predyspozycje pedagogiczne.
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
 • Relacje z rodzicami trudnych uczniów.
 • W jaki sposób zmienić trudności w sukcesy dziecka?
 • Bariery i przekonania nauczyciela a trudne zachowania dziecka.
 • Tutoring, mentoring, coaching edukacyjny - elementy metodyczne wspierające trudne            

Zajęcia odbywają się Katolickim Centrum Edukacji KANA w Mielcu, sala 9


„Trudne zachowania ucznia w szkole - jak postępować, jak uczyć i jak wychowywać?

Szkolenie dla nauczycieli szkól ponadpodstawowych”.

Liczba godzin: 5 dydaktycznych (po 45 min. każda) od godz. 14.00

Termin kursu: 15 listopada  2019

Zarys tematyczny szkoleń:

 • Spektrum trudności młodego człowieka.
 • Nauczyciel – refleksja i praktyka - zasoby i predyspozycje pedagogiczne.
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
 • Relacje z rodzicami trudnych uczniów.
 • W jaki sposób zmienić trudności w sukcesy dziecka?
 • Bariery i przekonania nauczyciela a trudne zachowania dziecka.
 • Tutoring, mentoring, coaching edukacyjny - elementy metodyczne wspierające trudne            

Zajęcia odbywają się Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia

w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 2B sala 11, parter„ Motywowanie ucznia czyli budowanie nowych relacji z uczniem”.

Szkolenie dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Liczba godzin: 5 dydaktycznych (po 45 min. każda) od godz. 9.00

Termin kursu: 16 listopada  2019

Zarys tematyczny szkolenia:

 • Wartości, przekonania, ambicje a wpływ na motywację wewnętrzną.
 • Motywacja dzisiaj – czyli co mi bardziej się opłaca? Mity i fakty.
 • Autorytet nauczyciela – w jaki sposób wpływa na motywacje ucznia?
 • Miejsce przeprowadzenia kursu: placówka oświatowa na terenie Mielca.

 Zajęcia odbywają się Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, Aula

 

Zajęcia poprowadzi Pani Magdalena Skórkowska z edukacyjnej firmy Edu-Tera.

Organizacja szkolenia:

 • przerwa z kawą i herbatą;
 • nieodpłatne materiały szkoleniowe w formie papierowej i/ lub elektronicznej;
 • zaświadczenia.

W związku z tym, że liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona, prosimy o przemyślany zapisy.

 

Zapraszamy

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700