Kreatywny nauczyciel, twórcą programu autorskiego

Webinarium on-line pt. : Kreatywny nauczyciel, twórcą programu autorskiego . Odbędzie się ono w dniu 3.11.2020r. w godzinach od 16.00 do 18.00.

 
W programie:
1. Programy kształcenia ogólnego – aspekt prawny.
2. Relacja między podstawą programową a programem nauczania.
3. Konstruowanie programu krok po kroku.
 
Poprowadzi je mgr Małgorzata Wojnarowska-Grzebień  nauczyciel konsultant w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie, koordynator wspomagania szkół oraz współpracy i samokształcenia. W latach 1995-1999 doradca metodyczny ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w rejonach: Mielec i Kolbuszowa, a w latach 2002-2008 doradca metodyczny Miasta i Gminy Wieliczka. Współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji (jako ekspert i trener) w projektach: Wdrażanie podstawy programowej, uczeń zdolny, Wspomaganie rozwoju szkół, Przywództwo, Szkoła ćwiczeń.
 
 
Serdecznie zapraszam,
mgr Ryszarda Kryczka,
doradca metodyczny z historii i WOS.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700