INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Technik informatyk to bardzo opłacalny zawód, branża IT rozwija się w błyskawicznym tempie. Interesujesz się światem komputerów? Pasjonują Cię nowinki technologiczne oraz aplikacje internetowe? To zawód stworzony dla Ciebie. Technik informatyk to kierunek dla osób łączących analityczny sposób myślenia z kreatywnym działaniem.

 

Jakie przedmioty realizowane są w ramach kwalifikacji INF.03?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język zawodowy
 3. Podstawy informatyki
 4. Projektowanie stron internetowych
 5. Projektowanie i administrowanie bazami danych
 6. Projektowanie i tworzenie relacyjnych baz danych.
 7. Tworzenie i administrowanie bazami danych (w tym język SQL)
 8. Administrowanie serwerami baz danych
 9. Programowanie aplikacji internetowych
 10. Praktyki zawodowe

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych.

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi;
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni). Czas trwania kursu 1 rok ( 356 godz. plus 140 godzin praktyk zawodowych).

Uczestnik kursu, który otrzyma ze wszystkich przewidzianych egzaminów oceny pozytywne uzyskuje zaliczenie kursu i otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700