E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Nowy bezpłatny system kształcenia zawodowego dla dorosłych!

I. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby , które ukończyły  gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz 18-ty rok życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie następujących kwalifikacji:

II. ORGANIZACJA

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym efekty wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru kształcenia

E.3

742114

Monter mechatronik

600 godz.

(210 godz. + 390 godz.)

Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

E.4

742114

Monter mechatronik

100 godz.

Kursy prowadzone będą od września 2018 roku w systemie zaocznym z pewnymi elementami elearningu (dotyczącego) zagadnień teoretycznych). Czas trwania kursu E.3 przewidziany jest na 3 semestry, kursu E.4 - 1 semestr (po ukończeniu kursu E3).

Ukończenie kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (E.3, E.4) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia ogólnego oznaczać będzie zdobycie zawodu potwierdzonego dyplomem.

III. UMIEJETNOŚCI

W programie przewidziana jest realizacja następujących modułów dydaktycznych:

  1. Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych;
  2. Badanie konstrukcji mechanicznych;
  3. Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych;
  4. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Słuchacz powyższych kwalifikacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych (w tym: montaż elementów i podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych);
  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych (w tym: montaż elementów i podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych);
  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych (w tym: montaż elementów i podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych).

IV. OPIS  ZAWODU

Monter mechatronik może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów mechatronicznych, oraz operatora maszyn manipulacyjnych głównie w dobrze wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach.

 

REKRUTACJA

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700