E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

Nowy bezpłatny system kształcenia zawodowego dla dorosłych!

I. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby , które ukończyły  gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz 18-ty rok życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie następujących kwalifikacji:

II. ORGANIZACJA

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, w tym efekty wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru kształcenia

E.13

351103

Technik informatyk

380 godz.

(200 godz. + 180 godz.)

Kurs prowadzony będzie od września 2018 roku w systemie zaocznym z pewnymi elementami elearningu (dotyczącego) zagadnień teoretycznych). Czas trwania kursu E.13 przewidziany jest na 2 semestry.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną.

III. UMIEJETNOŚCI

W programie przewidziana jest realizacja następujących modułów dydaktycznych:

  1. projektowanie lokalnych sieci komputerowych;
  2. konfigurowanie urządzeń sieciowych;
  3. administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

Słuchacz powyższej kwalifikacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • projektowania okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej, doboru urządzeń sieciowych, komputerów, medium transmisyjnego oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego;
  • montowania elementów lokalnej sieci komputerowej;
  • instalowania i konfigurowania urządzeń sieciowych i sieciowych systemów operacyjnych, podłączenia sieci lokalnej do Internetu i zabezpieczenia przepływu danych w sieci;
  • diagnozowania i naprawy  awarii występujących w lokalnej sieci komputerowej.

IV. OPIS  ZAWODU

Technik informatyk to bardzo nowoczesny i dynamicznie rozwijający się zawód. Wykorzystywany jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez  przemysłu skończywszy na rozrywce. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery, sieci komputerowe, witryny czy sklepy internetowe. Technicy informatycy uzyskują wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej: montaż i eksploatacja komputerów, urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych.

 

REKRUTACJA

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700