Przetarg nieograniczony na dostawę laserowego urządzenia wielofunkcyjnego ZP-29/2018/AKZ

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w ramach projektu Akademia Kwalifikacji ZawodowychRegionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Do pobrania:

SIWZ

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 8 maja 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Dostawę laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:  ZP - 29/2018/MSNZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1800,00 zł

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

F.H.U. QVADRO Toczek Mariusz

Ul. Świętego Brata Chmielowskiego 54

33-200 Dąbrowa Tarnowska

2 163,57

5 dni

24 m

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

2 097,15

1 dzień

24 m

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

3

Firma XERIMA Jan Szwakop

Al. Kwiatkowskiego 11

39-300 Mielec

1 559,00

1 dzień

24 m

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

logaa ue polska

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700