Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ogłasza nabór kandydatów na doradcę metodycznego dla podkarpackich szkół i placówek oświatowych.

 

 

13 stycznia 2022 roku odbędzie się IX edycja Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Europejskie programy edukacyjne.

 

  

Serdecznie zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie, którego celem  będzie zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą na temat spektrum autyzmu w kontekście nauki szkolnej.

 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawców oraz innych zainteresowanych tematyką edukacji patriotycznej do wzięcia udziału w seminarium, którego tytuł brzmi: „Wybitni - mało znani, czyli pomysł na międzyprzedmiotowy projekt lub działanie innowacyjne”.

 

Edukacja to jedna z dziedzin życia społecznego, które pandemia COVID-19 dotknęła najmocniej i dotyczy zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców. Zdalne nauczanie wprowadzone w związku z pandemią dla większości nauczycieli okazało się dużym wyzwaniem i codziennym mierzeniem się z różnymi problemami.

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Platforma E-wf.edu.pl zapraszają na bezpłatne ogólnopolskie seminarium i szkolenie on-line.

 

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego na webinarium w dniu 16.11.2021 r., o godzinie 16.00.   Zajęcia są prowadzone on-line w aplikacji MS Teams.

 

Serce i Pomoc jest autorskim projektem Podkarpackiego Kuratora Oświaty skierowanym dla uczniów, rodziców i nauczycieli w klasie czwartej. Celem projektu jest pomoc uczniom  w przejściu na wyższy poziom edukacyjny, podjęcie działań, które ułatwią adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej, zminimalizowanie niepowodzeń szkolnych, podtrzymanie motywacji uczenia się i zapewnienie poczucia sukcesu każdemu uczniowi.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie opublikowało kolejny numer pisma MERITUM, w którym Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty przekazuje nauczycielom i innym pracownikom systemu oświaty rekomendacje na nowy rok szkolny.  Pismo zawiera życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej i informacje dotyczące przebiegu pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem  województwa podkarpackiego.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700