zamknij
zamknij
Tablica informacyjna
Informatory
Zapisy na szkolenia
Informatory - archiwum
Zeszyty nauczycielskie
Studia podyplomowe
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Tablica informacyjna

 

 

 

baner


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Już po konferencji „Zrozumieć ucznia…”

Jednym z wyzwań współczesnej edukacji jest to, w jaki sposób mądrze zindywidualizować proces nauczania, mając jednocześnie wiedzę, że każdy uczeń jest inny. Uczniowie różnią się dojrzałością intelektualną, emocjonalną, społeczną, mają odmienne temperamenty, a także preferowane style poznawcze. Doświadczenia związane ze środowiskiem rodzinnym również warunkują określone poziomy motywacji i samodzielności. Czynniki te sprawiają, że uczniowie są indywidualnościami i w pracy z każdym z nich nie można posługiwać się odgórnie przyjętymi schematami. Każde dziecko ze swoimi umiejętnościami i uzdolnieniami, niedociągnięciami, a nawet poważnymi brakami to prawdziwa indywidualność i wyzwanie w pracy nauczycieli.

 

W piątek 29 września br. w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu – przyjaznym, dobrze znanym nauczycielom miejscu szkoleniowym - odbyła się konferencja inaugurująca nowy rok szkolny 2017/2018 Zrozumieć ucznia – wsparcie rozwoju ucznia przez nauczyciela. Konferencja była próbą wsparcia nauczycieli w zakresie niektórych aspektów indywidualizacji procesu nauczania w celu maksymalnego rozwoju potencjału uczących się. Spotkanie rozpoczął krótkim filmem Pan Zdzisław Nowakowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, wprowadzając zgromadzonych w tematykę spotkania i przedstawiając plan konferencji. Pierwszym punktem konferencji było omówienie Priorytetów MEN na rok szkolny 2017 – 2018 przez dr Barbarę Wolny – nauczyciela konsultanta Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu. Omawiając poszczególne priorytety prelegentka wskazywała konkretne rozwiązania, w jaki sposób realizować je na poszczególnych lekcjach. Kolejnym wykładowcą był dr Witold Kołodziejczyk - redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”. W szkole pojawia się nowe pokolenie, z cechami, które stanowią wyzwanie dla nauczyciela, ponieważ powinien on utrzymać uwagę uczniów i ich zainteresować – skonstatował wykładowca. Prelegent odniósł się do tytułu konferencji stwierdzając, że „zrozumieć ucznia to odkryć jego osobisty potencjał, bo to na nim, a nie na deficytach uczeń buduje swoją przyszłość i kreuje karierę zawodową”. Rolą nauczyciela jest pomóc uczniowi w budowaniu poczucia wartości i kształtować pewne cechy charakteru jak: dyscyplina, słowność, uczciwość. Ważne, aby nauczyciel pomógł uczniowi w budowaniu spójności wewnętrznej w odniesieniu do nauczycieli, rodziców, kolegów i samych siebie. Wykładowca podawał przykłady samodzielnej, odpowiedzialnej  i kreatywnej działalności pracy uczniów w wybranych szkołach, gdzie nauczyciele obdarzając zaufaniem uczniów wspierają ich aktywności nie wyręczając ich w pracy. Kolejny wykładowca dr Wanda Matras-Mastalerz - adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, omówiła i zaproponowała nauczycielom publikacje z zakresu neurodydaktyki, w których można znaleźć wskazówki jak rozwijać kreatywność u uczniów. Prelegentka podkreśliła wagę rozwijania samodzielności u uczniów przez wsparcie ich przez nauczycieli, ale ich nie wyręczając, zgodnie z zasadą: „pomóż mu samemu to zrobić”. Pani dr odniosła się również do wypowiedzi pierwszego wykładowcy – Pana dr. W. Kołodziejczyka podkreślając jak ważne jest rozbudzenie ciekawości uczniów, bo dopiero wtedy uczniowie uczą się („mózg pyta, po co mamy się tego uczyć?”). Jeżeli coś nas interesuję, to wtedy się uczymy. Pani Bożena Zdebko – Prezes Stowarzyszenia „Życie w naszych rękach” – podzieliła się z nauczycielami swoimi uwagami na temat tego jak pomóc uczniom z traumatycznymi doświadczeniami odnaleźć się w swojej grupie rówieśników. Stowarzyszenie udziela wsparcia zarówno osobom, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń, jak i tym, którzy je wspierają. Ofertę Poradni Uzależnień dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Przecławiu przedstawiła Pani Edyta Dylewska. Swoimi doświadczeniami dotyczącymi edukacji w szkole zawodowej podzieli się z Pan Mariusz Zyngier – nauczyciel przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół w Połańcu. W czasie wykładu przedstawił przykłady aktywności uczniów: praktyk i projektów międzynarodowych, w których niejednokrotnie zdobywali prestiżowe nagrody. Na uwagę zasługuje fakt, że do zespołu szkół, w którym pracuje Pan Mariusz przyjmowani są wszyscy chętni uczniowie, również ci, którzy nie legitymują się wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi. I to również ci uczniowie aktywizują się i angażują w różne projekty szkoły. Podczas takich aktywności uczniowie uczą się między innymi pracy w zespole – umiejętności szczególnie poszukiwanej przez pracodawców. Prelegent zakończył swoje wystąpienie sentencją motywującą nauczycieli do pracy: „Edukacja nie zmienia świata. Edukacja zmienia ludzi. Ludzie zmieniają świat”.

 

Cieszymy się, że konferencja została przychylnie odebrana przez uczestniczących w niej nauczycieli i określona jako bardzo potrzebna nauczycielom „na starcie” nowego roku szkolnego. Przy tej okazji życzymy nauczycielom wielu sukcesów edukacyjnych. W spotkaniu wzięło udział prawie sto osób.

 

Do pobrania prezentacje (PDF):

 

Dr Witold Kołodziejczyk  - Zrozumieć ucznia

 


Dr Wanda Matras-Mastrzalerz - Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji godności


 

Dr Barbara Wolny - Aktualna, efektywna edukacja -podstawowe kierunki

 


 

Edyta Dylewska - Nic tak nie niszczy jak udawanie

 


 

Mariusz Zyngier - Zrozumieć ucznia , wparcie rozwoju ucznia przez nauczyciela

 


Bożena Zdebko - Wparcie nauczycieli w readaptacji uczniów po traumatycznych przeżyciach

 


Film Youtube - "Kropka"

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Tablica informacyjna

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991