zamknij
zamknij
Tablica informacyjna
Informatory
Zapisy na szkolenia
Informatory - archiwum
Zeszyty nauczycielskie
Studia podyplomowe
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Tablica informacyjna

 

 

 

baner


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Konferencja - 14 stycznia 2015 r. - sprawozdanie

14 stycznia 2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odbyła się konferencja adresowana do dyrektorów szkół z powiatu mieleckiego, a także innych przedstawicieli instytucji oświatowych z województwa podkarpackiego. Tego samego dnia, w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AGH w Mielcu zorganizowano bliźniaczą konferencję, jednakże jej odbiorcami byli nauczyciele i koordynatorzy skupieni wokół sieci współpracy i samokształcenia działających w ramach projektu „Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim”.

 

Gościem honorowym konferencji był prof. WSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer. Wykład profesora zatytułowany „Sztuka nauczania i uczenia się w cyfrowym świecie – szanse i zagrożenia” spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, angażując ich do dyskusji i refleksji. Wystąpienie ukazywało nowe oblicze współczesnego ucznia i związane z tym przemiany i kierunki rozwoju szkoły w nowej rzeczywistości technologicznej i kulturowej, w szczególności nowe relacje między procesem nauczania i uczenia się. Pokazywało też, jak optymalnie wykorzystać i rozwijać intelektualny potencjał ucznia poprzez wspólne budowanie przyjaznego środowiska uczenia się. Prelegent podkreślił, ze konflikt ujawniający się we współczesnej szkole pomiędzy uczącymi a nauczanymi wynika z kilku źródeł: modelu szkoły, przestarzałego sposobu działania, a przede wszystkim z zachodzących wewnątrz gatunku, pod wpływem mediów przemian w budowie mózgu. Dotychczasowy wzorzec oparty na rozwoju pogłębionego, refleksyjnego myślenia zapoczątkowanego w lekturze książek ulega przemianie w kulturę i uczenie się oparte o emocje i obraz. Nauczyciele pracują w ciągle zmieniającym się środowisku i nie mogą nie zauważyć, że jednostronny przekaz jest już niemożliwy do realizacji. Profesor odwołał się do licznych publikacji książkowych opisujących współczesne procesy społeczne i wskazał na konieczność zaangażowania w procesie dydaktycznym trzech obszarów: informacji, emocji i społecznych relacji. Na zakończenie podkreślił, że polska szkoła przeżywa tzw. przewrót Kopernikański i edukacja w znacznym stopniu zmienia się oddolnie.

 

Drugą część konferencji poprowadził Zdzisław Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu, podejmując temat nowatorskiej koncepcji wsparcia nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych w ramach przygotowywanego przez CKPiDN w Mielcu projektu „E-nauczyciel w Cyfrowej szkole”, który wpisuje się w ramy rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Spotkanie było także możliwością do przedstawienia zasad ubiegania się o „Certyfikat E-nauczyciel”, który wybrani uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia mogą otrzymać w ramach realizowanego przez CKPiDN projektu „Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim”.


Pliki do pobrania:
  Wykład prof. WSB dr hab. inż. Janusza Morbitzera
Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Tablica informacyjna

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991