zamknij
zamknij
Tablica informacyjna
Informatory
Zapisy na szkolenia
Informatory - archiwum
Zeszyty nauczycielskie
Studia podyplomowe
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zeszyty nauczycielskie

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy i Pedagodzy

 

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – tematycznych Zeszytów Nauczycielskich. W zespole redakcyjnym długo zastanawialiśmy się nad tytułem tej publikacji. Uznaliśmy, że skoro ma to być wydawnictwo o NAS PRZEZ NAS, użyty w tytule ZESZYT traktujemy, jako typową pomoc dydaktyczną w naszej codziennej pracy. Zazwyczaj w ZESZYCIE przygotowujemy notatki do lekcji, opisujemy nasze doświadczenia i spostrzeżenia. Czynimy to mniej czy bardziej starannie, ale na pewno zamieszczamy w nim wszystko to, co będzie nam potrzebne, z czego być może wielokrotnie skorzystamy. W swojej domowej bibliotece natknąłem się na notatki, które powstały w pierwszych latach mojej pracy pedagogicznej. Wówczas komputery nie były tak powszechnie stosowane i z konieczności wszystko, co było dla mnie ważne, zapisywałem właśnie w ZESZYTACH. Chcielibyśmy, aby współczesny Zeszyt Nauczycielski był traktowany mniej dosłownie; aby istniała jego wersja tradycyjna (na papierze) oraz wersja elektroniczna (na płycie CD i na stronie internetowej). Zapraszamy Was, Koleżanki i Koledzy do wymiany doświadczeń, do prezentacji ciekawych i sprawdzonych scenariuszy lekcji, opisywania swojej wizji współczesnej szkoły, do prezentowania poglądów na temat przemian w oświacie. Do Dyrektorów szkół i przedszkoli zwracamy się z propozycją zamieszczania w Zeszytach osiągnięć kierowanych przez siebie placówek. Zachęcamy do tworzenia (towarzyszących wersji tekstowej) opracowań multimedialnych, które będą zamieszczone na płycie CD oraz prezentowane na stronie interetowej. Formuła jest otwarta – publikujmy w Zeszytach wszystko to, co może służyć dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym.Zachęcamy do nadsyłania materiałów.

 

Dyrektor CKPiDN

Zdzisław Nowakowski

 

 

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

 • 2011-05-05 08:54
  Zeszyt Nauczycielski nr 8
     
  Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy i Pedagodzy. Przekazujemy Państwu kolejny Zeszyt Nauczycielski. Zawiera on materiały opracowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. Są to: artykuły teoretyczne, scenariusz przedstawień przedszkolnych i zajęć wychowawczo-dydaktycznych prowadzonych w edukacji przedszkolnej.
 • 2011-05-05 08:53
  Zeszyt Nauczycielski nr 7
     
  W przededniu nowego roku szkolnego 2008/2009 oddajemy do rąk nauczycieli kolejny Zeszyt Nauczycielski. Towarzyszy on konferencji metodycznej dla nauczycieli powiatu mieleckiego, zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w dniach 28-29 sierpnia 2008 roku. Tym razem przewodnim tematem konferencji jest „Nauczyciel wobec wyzwań społeczeństwa uczącego się"
 • 2011-05-05 08:52
  Zeszyt Nauczycielski nr 6
     
  Przekazujemy Państwu kolejny Zeszyt Nauczycielski, który w całości poświęcony jest wychowaniu fizycznemu i aktywności ruchowej na wszystkich etapachedukacyjnych. Dlatego też został zatytułowany „Od przedszkolaka do licealisty”. Doceniając ogromne znaczenie aktywności ruchowej na rzecz szeroko pojmowanego zdrowia, które realizowane jest w szkole na lekcjach wychowanie fizycznego, w celu prawidłowego przebiegu procesu, pragniemy wskazać na szereg rozwiązań wspierając tym samym nauczycieli.
 • 2011-05-05 08:36
  Zeszyt nauczycielski nr 5
     
  Zeszyty Nauczycielskie numer 5, poświęcone nauczaniu języków obcych. Sukces w nauczaniu języków obcych jest uwarunkowany ciągłością i spójnością procesu nauczania od szkoły podstawowej do ukończenia edukacji. Nauczyciele języków obcych w naszym powiecie pracują na ten sukces nie tylko zwyczajną, codzienną pracą na lekcji, lecz także licznymi przedsięwzięciami pozalekcyjnymi i stałym poszukiwaniem w ulepszaniu metod nauczania.
 • 2011-05-05 08:34
  Zeszyt Nauczycielski nr 4
     
  Kolejny czwarty numer Zeszytu Nauczycielskiego w całości jest poświęcony projektowi „Rozwijanie umiejętności informatycznych i językowych z elementami e-learningu”. Został on złożony w 2005 roku przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
 • 2011-05-05 08:32
  Zeszyt Nauczycielski nr 3
     
  Nauczanie i wychowanie w klasa I-III rozpoczyna organizowany przez szkołę proces wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym. Praca dydaktyczno-wychowawcza w klasach zintegrowanych powinna być należycie prowadzona i uwzględniać różnorakie potrzeby rozwojowe wszystkich dzieci i zapewniać im dobry start szkolny.
 • 2011-05-05 08:29
  Zeszyt Nauczycielski nr 2
     
  Zeszyt Nauczycielski Nr 2 w całości poświecony jest edukacji na najniższym poziomie, czyli wychowaniu przedszkolnemu. Zeszyt ten prezentuje bardzo bogatą i szeroką wiedzę nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zapraszamy do lektury.
 • 2011-05-05 08:21
  Zeszyt Nauczycielski nr 1
     
  Zachęcamy do skorzystania z nowej oferty Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, jaką jest pierwszy numer Zeszytów Nauczycielskich.

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991