Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 CKPiDN

Z dniem 1 wrze?nia 2013 roku CKPiDN zosta?o przeniesione do nowego budynku obok Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mielec - ul. Wojska Polskiego 2B >>


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 2B 39-300 Mielec

tel: 17 788 51 94,

fax: 17 788 51 95

e-mail: ckp@ckp.edu.pl

NIP: 817-21-54-704

REGON: 690481700