Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Kszta?cenie zawodowe

 

 

Konkurs

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem Podkarpackiego Konkursu Informatyczego dla uczniów gimnazjów.

 


 

 

Na stronie www konkursu znajduj? si? wszystkie informacje dotycz?ce bie??cych i archiwalnych edycji konkursu.

 

 


Konkurs Informatyczny - komunikat Informacja dla opiekunów i uczestników II etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego. >>>


II etap Konkursu Informatycznego 2017/2018 odb?dzie si? 22  Lutego 2018 r (czwartek). o godzinie 12.00 w salach komputerowych Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy ulicy Wojska Polskiego 2B ( budynek przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej Budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

 

 

Laboratoria komputerowe RCTNTW wyposa?one s? w komputery z systemem Windows 7/10,  pakiet Microsoft Office 2010 oraz przegl?darki Chrome/Firefox

Jako ?rodowisko programistyczne  przewidujemy programy Code::Blocks oraz Python 2.7

 

W razie pyta?,  prosz? skontaktowa? si? z nast?puj?cymi osobami:

 

P. Pawe? Ku?aga p.kulaga(at)ckp.edu.pl

P. Artur Bodziony a.bodziony(at)ckp.edu.pl

 

sekretariat 17 788 51 94

 

Mapa dojazdu do Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu

 


Konkurs Informatyczny - lista zakwalifikowanych uczestników do 2 Etapu Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje list? zakwalifikowanych uczestników do 2 Etapu Konkursu >>>


 Lista uczestników zakwalifikowanych do 2 Etapu Konkursu  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia nr 16/2017 Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 25 wrze?nia 2017 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje list? zakwalifikowanych uczestników do 2 Etapu Konkursu.


Konkurs informatyczny - wyniki I Etapu 2 sesji konkursu Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki I Etapu, 2 sesji konkursu z dnia 7 grudnia 2017 r.>>>


 Wyniki I Etapu 2 sesji konkursu  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia nr 16/2017 Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 25 wrze?nia 2017 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018,), Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki I Etapu, 2 sesji konkursu z dnia 7 grudnia 2017 r.


Konkurs Informatyczny - wyniki I Etapu Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki I Etapu >>>


 Wyniki I Etapu  
 Lista zakwalifikowanych uczestników do II sesji I Etapu konkursu  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia nr 16/2017 Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 25 wrze?nia 2017 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackimw roku szkolnym 2017/2018, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki I Etapu, I sesji konkursu z dnia 5 grudnia 2017 r.:

 

II sesja I Etapu konkursu, odb?dzie si? na platformie MOODLE pod adresem http://moodle.ckp.edu.pl/

7 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00.


Warunki techniczne przeprowadzenia I etapu (szkolnego) Konkursu Informatycznego Warunki techniczne przeprowadzenia I etapu (szkolnego) Konkursu Informatycznego w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018


 Warunki techniczne 2017/2018  


Wyniki II etapu Konkursu Informatycznego - lista laureatów Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego zatwierdzi?a wyniki II etapu Konkursu Informatycznego >>>


 Wyniki_II_etapu_Decyzja6  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenie nr 18/2016 Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 26 wrze?nia 2016 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackimw roku szkolnym 2016/2017, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego zatwierdzi?a wyniki II etapu Konkursu Informatycznego.


Konkurs Informatyczny - odwo?ania uczniów Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego rozpatrzy?a odwo?ania uczniów >>>


 Wyniki_II_etapu_Decyzja5  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenie nr 18/2016 Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 26 wrze?nia 2016 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego rozpatrzy?a odwo?ania uczniów.


Wyniki 2 Etapu Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki 2 Etapu Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017 >>>


 Wyniki II Etapu  

Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podajewyniki 2 Etapu Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017


Informacja dla opiekunów i uczestników II etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego II etap Konkursu Informatycznego 2016/2017 odb?dzie si? 23 Lutego 2017 r (czwartek). o godzinie 12.00 >>>


II etap Konkursu Informatycznego 2016/2017 odb?dzie si? 23  Lutego 2017 r (czwartek). o godzinie 12.00 w salach komputerowych Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy ulicy Wojska Polskiego 2B ( budynek przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej Budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

 

 

Laboratoria komputerowe RCTNTW wyposa?one s? w komputery z systemem Windows 7 oraz pakiet Microsoft Office 2010.

Jako ?rodowisko programistyczne  przewidujemy program Code::Blocks oraz Python

(w sprawie ?rodowiska Python robili?my ankiet? poprzez Moodla)

 

 

W razie pyta?   prosz? skontaktowa? si? z nast?puj?cymi osobami:

 

sekretariat 17 788 51 94

 

P. Artur Bodziony (a.bodziony(at)ckp.edu.pl)

P. Pawe? Ku?aga (p.kulaga (at)ckp.edu.p)

 

Mapa dojazdu do Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu

 


Konkurs Informatyczny lista zakwalifikowanych do 2 Etapu Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje list? zakwalifikowanych uczestników do 2 Etapu Konkursu


 List? zakwalifikowanych uczestników do 2 Etapu Konkursu  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenie nr 18/2016 Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 26 wrze?nia 2016 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackimw roku szkolnym 2016/2017, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje list? zakwalifikowanych uczestników do 2 Etapu Konkursu:


Konkurs Informatyczny wyniki I Etapu, 2 sesji konkursu  Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki I Etapu, 2 sesji konkursu z dnia 9 grudnia 2016 r. >>>


 Wyniki I Etapu - 2 sesji konkursu  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenie nr 18/2016 Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 26 wrze?nia 2016 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki I Etapu, 2 sesji konkursu z dnia 9 grudnia 2016 r.


II etap II sesja I Etapu konkursu odb?dzie si? na platformie MOODLE pod adresem http://moodle.ckp.edu.pl/ 9 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00. Zakwalifikowani uczestniczy loguj? si? na nazwach u?ytkownika i has?ach z sesji I.Konkurs Informatyczny - wyniki I Etapu Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje list? zakwalifikowanych uczestników do II sesji I Etapu konkursu oraz wyniki I Etapu. >>>


 Wyniki I Etapu  
 Lista zakwalifikowanych do II sesji I Etapu  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenie nr 18/2016 Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 26 wrze?nia 2016 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackimw roku szkolnym 2016/2017, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje list? zakwalifikowanych uczestników do II sesji I Etapu konkursu, który odb?dzie si? na platformie MOODLE pod adresem http://moodle.ckp.edu.pl/ 9 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00.


Konkursu Informatyczego dla uczniów gimnazjów 2016/2017 Warunki techniczne przeprowadzenia I etapu (szkolnego) Konkursu Informatycznego w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017 >>>


Warunki techniczne przeprowadzenia I etapu (szkolnego) Konkursu Informatycznego w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017

 

>>> pobierz plik PDF <<<


Wyniki III Etapu Konkursu Informatycznego Wyniki III etapu Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 >>>


 Wyniki III Etapu  

Wyniki III etapu Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016


Lista uczniów zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list? uczniów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu Informatycznego >>>


 Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 28 wrze?nia 2015, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016, WojewódzkaKomisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list? uczniów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu Informatycznego.


Wyniki uczniów II etapu Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) og?asza wyniki uczniów II etapu Konkursu Informatycznego >>>


 Wyniki II Etapu  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 28 wrze?nia 2015, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) og?asza wyniki uczniów II etapu Konkursu Informatycznego.


Instrukcja II Etap Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum http://ckp.edu.pl//static/img/00000aa/instrukcja_2016.pdf Instrukcja dotycz?ca kont uczniów zakwalifikowanych do II Etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 >>>


>>> Instrukcja 2016 <<<


Lista laureatów Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a wyniki III etapu Konkursu Informatycznego >>>


 Lista laureatów  
 Uwzgl?dnione odwo?ania uczniów  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 29 wrze?nia 2014, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a wyniki III etapu Konkursu Informatycznego:


Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list? uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Informatycznego. >>>


 Wyniki I Etapu  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 28 wrze?nia 2015, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list? uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Informatycznego.


Informacja dla opiekunów i uczestników III etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego III etap Konkursu Informatycznego 2014/2015 odb?dzie si? 3 marca 2015 r (wtorek). o godzinie 12.00 >>>


III etap Konkursu Informatycznego 2014/2015 odb?dzie si? 3 marca 2015 r (wtorek). o godzinie 12.00 w salach komputerowych Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy ulicy Wojska Polskiego 2B ( budynek przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii  Wytwarzania)

 

Laboratoria komputerowe RCTNTW wyposa?one s? w komputery z systemem Windows 7 oraz program Microsoft Office 2010.

Zadania III Etapu  b?d? wymaga?y znajomo?ci i obs?ugi programu graficznego Gimp,

znajomo?ci i obs?ugi  programów , Microsoft Excel, Microsoft Access,

Jako ?rodowisko programistyczne  przewidujemy program Code::Blocks

 

W razie pyta?   prosz? skontaktowa? si? z nast?puj?cymi osobami:

 

sekretariat 17 788 51 94

 

P. Pawe? Ku?aga (p.kulaga (at)ckp.edu.pl)

P. Anna Butryn (a.butryn(at)ckp.edu.pl

 

 


Informacja dla nauczycieli oceniaj?cych I Etap Konkursu Informatycznego 2014/2015 Informacja dla nauczycieli oceniaj?cych I Etap Konkursu Informatycznego 2014/2015 >>>


W odpowiedzi pytania 5 dla ostatniej odpowiedzi:

Uzupe?nienie_2 powinna by? odpowied? D

Uzupe?nienie_3 powinna by? odpowied? A i D.

W tej sytuacji sugerujemy punkt zarówno za pojedyncze wskazanie A  lub D

 

 

Przewodnicz?ca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Informatycznego WKKKI

Anna Butryn


Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego uwzgl?dni?a odwo?anie ucznia Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) z dnia 26 listopada 2015 r. >>>


 Decyzja WKKKI z dnia 26 listopada 2015 r.  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 28 wrze?nia 2015, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) uwzgl?dni?a odwo?anie ucznia.


Informacja dla opiekunów i uczestników III etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego III etap Konkursu Informatycznego 2014/2015 odb?dzie si? 3 marca 2015 r. o godzinie 12.00 >>>


III etap Konkursu Informatycznego 2014/2015 odb?dzie si? 3 marca 2015 r. o godzinie 12.00 w salach komputerowych Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy ulicy Wojska Polskiego 2B ( budynek przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii  Wytwarzania)

 

Laboratoria komputerowe RCTNTW wyposa?one s? w komputery z systemem Windows 7 oraz program Microsoft Office 2010.

Jako ?rodowisko programistyczne  przewidujemy program CodeBlock

 

W razie pyta?   prosz? skontaktowa? si? z P. Arturem Bodziony ( a.bodziony@ckp.edu.pl ) telefon 17 250 64 85 lub z sekretariatem 17 788 51 94

 

 

Mapa dojazdu do Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu

 

 

Budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

 

 

 


Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list? uczniów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu Informatycznego >>>


 Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 29 wrze?nia 2014, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list? uczniów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu Informatycznego:


Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list? uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Informatycznego 2014/2015 >>>


 Wyniki_I_etapu_Decyzja1  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 29 wrze?nia 2014, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015, WojewódzkaKomisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list? uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Informatycznego.


Wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego >>>


 Wyniki II etapu  
 Zadanie_1_Kryteria oceny  
 Zadanie_2_Kryteria oceny  
 Zadanie_3_Kryteria oceny  
 Zadanie_4_rozw  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 29 wrze?nia 2014, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego:


Konkurs Informatyczny 2014/2015 - instrukcja dotycz?ca II etapu Instrukcja dotycz?ca II Etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego >>>


 Instrukcja II Etap  
 Regulamin 2014_2015  
 Harmonogram 2014_2015  

INSTRUKCJA DOTYCZ?CA II ETAPU PODKARPACKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Harmonogram Konkursu 2014/2015 Harmonogram Konkursu 2014/2015 >>>


Lp.

Zadanie

Termin

1.

Etap szkolny

04 listopada 2014 godz. 10.00

2.

Sk?adanie odwo?a? do dyrektora szko?y

12 listopada 2014

3.

Opublikowanie danych z eliminacji szkolnych, lista uczniów z uzyskanymi wynikami. Lista zakwalifikowanych do II Etapu

18 listopada 2014

4.

Zamieszczenie  na stronie Kuratorium instrukcji, dotycz?cej przeprowadzenia II Etapu

14 grudnia 2014

7.

Etap rejonowy

14 stycznia 2015 godz. 10.00

8.

Przekazanie informacji o liczbie uzyskanych punktów, opublikowanie listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

22 stycznia 2015

9.

Sk?adanie odwo?a? do komisji konkursu

29 stycznia 2015

10.

Rozpatrywanie zastrze?e? przez Wojewódzk? Komisj? Konkursu Informatycznego

30 stycznia 2015

11.

Informacja o miejscu przeprowadzenia etapu wojewódzkiego

30 stycznia 2015

12.

Etap wojewódzki

03 marca 2015 godz.12.00

13.

Przekazanie informacji o liczbie uzyskanych punktów

10 marca 2015

14.

Sk?adanie odwo?a?

17 marca 2015

15.

Rozpatrywanie zastrze?e? przez Wojewódzk? Komisj? Konkursu Informatycznego

17 marca 2015

16.

Og?oszenie wyników Konkursu (listy laureatów, finalistów)

18 marca 2015


Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) z dnia 25 marca 2014 r.>>>


 Wyniki_III_etapu_Decyzja 8  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 26 wrze?nia 2013, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014, Przewodnicz?ca WKKKI uwzgl?dni?a odwo?anie ucznia.

 

Adam Sobczyk

 

i otrzyma? tytu? laureata konkursu.

 

Przewodnicz?ca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Informatycznego WKKKI

Anna Butryn


Konkurs informatyczny - lista lauretów Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) ) zatwierdzi?a wyniki z III etapu konkursu informatycznego >>>


 Lista laureatów  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 26wrze?nia 2013, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursówprzedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 oraz Regulaminuorganizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014, WojewódzkaKomisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) ) zatwierdzi?a wyniki z IIIetapu konkursu informatycznego.


Wyniki III etapu konkursu informatycznego  Wyniki III etapu konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 >>>


 Wyniki III etapu  

Wyniki III etapu konkursu informatycznego dla uczniów szkó?gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014


Decyzja (WKKKI) po rozpatrzeniu odwo?a? uczniów DECYZJA Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) z dnia 5 marca 2014 r. >>>


Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 26 wrze?nia 2013, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) po rozpatrzeniu odwo?a? uczniów do III etapu konkursu informatycznego zakwalifikowa?a nast?puj?cych uczestników:

 

 

Szymon Czuchra - Gimnazjum Publiczne w Radomy?lu Wielkim  -  liczba punktów 19

 

Przewodnicz?ca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Informatycznego WKKKI

Anna Butryn


Informacja dla opiekunów i uczestników III etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego III etap Konkursu Informatycznego 2013/2014 odb?dzie si? 13 marca 2014 r. o godzinie 12.00 w salach komputerowych Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu - uwaga zmiana adresu !! >>>


III etap Konkursu Informatycznego 2013/2014 odb?dzie si? 13 marca 2013 r. o godzinie 12.00 w salach komputerowych Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

uwaga zmiana adresu !!

przy ulicy Wojska Polskiego 2B ( budynek przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii  Wytwarzania)

 

Laboratoria komputerowe RCTNTW wyposa?one s? w komputery z systemem Windows 7 oraz program Microsoft Office 2010.

Jako ?rodowisko programistyczne  przewidujemy program  Dev C++.

Nie przewidujemy wykorzystania programu Corel

W razie konieczno?ci skorzystania z programu Microsoft Office 2003 i ?rodowiska Logomocja   prosz? skontaktowa? si? z P.Ann? Miku?a ( a.mikula@ckp.edu.pl ) telefon 17 250 64 85 lub z sekretariatem 17 788 51 94

 

MAPA DOJAZDU

 

 

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

w Mielcu


Wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego>>>


 Wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego  
 Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu Informatycznego  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 26wrze?nia 2013, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursówprzedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 oraz Regulaminuorganizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014, WojewódzkaKomisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki II EtapuKonkursu Informatycznego

 


II Etap Podkarpackiego Konkursu Informatycznego 19.02.2014 Instrukcja dotycz?ca kont uczniów zakwalifikowanych do II Etapu i pobieranie zada? >>


 instrukcja2  

Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) po rozpatrzeniu odwo?ania do II etapu Konkursu Informatycznego zakwalifikowa?a nast?puj?cych uczestników >>>


>>> Wyniki_I_etapu_Decyzja2.pdf <<<


Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list? uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Informatycznego >>>


Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 26wrze?nia 2013, §4 ust. 9 10 i 11 Regulaminu organizacji konkursówprzedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 oraz Regulaminuorganizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnychw województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014, WojewódzkaKomisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list?uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Informatycznego.

 

>>> Wyniki I Etapu (PDF) <<<

 


Komunikat w sprawie I Etapu Konkursu Informatycznego http://null W kluczu odpowiedzi do zada? z I Etapu Konkursu Informatycznego w pytaniu 11 prawid?owa odpowied? brzmi bKonkurs informatyczny 2012/2013 - lista laureatów Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a wyniki z III etapu konkursu informatycznego. >>>


 Wyniki III Etapu Konkursu Informatycznego  

Wyniki III Etapu Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki III Etapu Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2012/2013 >>>


 Wyniki III Etapu Konkursu Informatycznego  

Konkurs Informatyczny - komunikaty Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) po rozpatrzeniu odwo?a? uczniów do III etapu konkursu informatycznego zakwalifikowa?a nast?puj?cych uczestników >>>


>>> Lista osób zakwalifikowanych po rozpatrzeniu odwo?a? <<< Jednocze?nie prosimy wszystkich uczestników zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu Informatycznego o wybór wersji pakietu Microsoft Office poprzez zag?osowanie ze swojego konta na platformie MOODLE www.e-nauczanie.ckp.edu.pl  Termin III etapu: 5 lutego 2013 roku, godz. 12.00.Miejsce: Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wyspia?skiego 6.

Lista osób zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje list? osób zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2012/2013 >>>


 Lista osób zakwalifikonaych do III Etapu   

Konkurs Informatyczny DECYZJA Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) z dnia 6 marca 2012 r. >>>


Przewodnicz?ca WKKKI uwzgl?dni?a odwo?anie ucznia.Ucze? uzyska? nast?puj?c? liczb? punktów: BaranPawe?M17_BPZespó? Szkó? w Wierzbnej - Gimnazjum16,5 o otrzyma? tytu? laureta konkursu.

Wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2012/2013 >>>


 Wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego  
 Lista osób zakwalifikowanych do III Etapu  
 Wyniki III Etapu  

Wyniki I Etapu Konkursu Informatycznego 2012/2013 Wyniki I Etapu Konkursu >>>


 Wyniki I etapu  
Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list? uczniów zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu Informatycznego  dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2012/2013.

Konkurs Informatyczny - wyniki Wyniki III etapu konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 >>>


 Wyniki III etapu konkursu informatycznego decyzja WKKKI  
 Wyniki III etapu konkursu informatycznego  

Wyniki III etapu konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012.


Informacja dla opiekunów i uczestników III etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego. Zmiana terminu! III etap Konkursu Informatycznego 2011/2012 odb?dzie si? 21 lutego 2012 r. o godzinie 12.00 w salach komputerowych Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy ulicy Wyspia?skiego 6. >>>


Decyzja WKKKI o odwo?aniach zostanie podana na stronie www CKPiDN (http://www.ckp.edu.pl)  w pi?tek 27 stycznia 2012 r.

 

Zakwalifikowani do III etapu uczniowie proszeni s? o wype?nienie g?osowania dotycz?cego wyboru wersji programu Office. G?osowanie dost?pne jest na MOODLE: http://www.e-nauczanie.ckp.edu.pl/  - w kategorii „Dla uczniów” / „Konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjum” /  „Kurs próbny (testowy) dla uczestników konkursu" (dost?pne po zalogowaniu).


Lista zakwalifikowanych uczniów po rozpatrzeniu odwo?a? do III etapu konkursu DECYZJA Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) z dnia 27 stycznia 2012 r. >>>


 Lista zakwalifikowanych po uwzgl?dnieniu odwo?a?  

Dzia?aj?c na podstawie zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 27 wrze?nia 2011,  §4 ust. 9 i 10 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych   i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012  Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) po rozpatrzeniu odwo?a?  uczniów do III etapu konkursu informatycznego  zakwalifikowa?a nast?puj?cych uczestników:


Konkurs informatyczny 2011/2012 II etap Informujemy, ?e II etap Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum odb?dzie si? w dniu 9 stycznia 2012 roku o godz. 10.00 > > >


II etap odbywa si? w szkolnych pracowniach komputerowych pod opiek? Szkolnej Komisji Konkursowej. Konkurs zostanie udost?pniony na platformie MOODLE o godz. 10.00. Istnieje mo?liwo?? korzystania z kursu próbnego i wypróbowania kont. Opiekunowie uczniów, którzy zakwalifikowali si? do II etapu a nie maj? do tej pory za?o?onego konta  (chodzi o konta uczniowskie) na platformie MOODLE (nie mo?e to by? konto z zesz?ego roku), proszeni s? o kontakt e-mail z Anna Miku??: anna.mikula@ckp.edu.pl


Konkurs informatyczny II etap - wyniki DECYZJA Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) z dnia 17 stycznia 2012 r. >>>


 Wyniki II etapu  

Dzia?aj?c na podstawie zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 27 wrze?nia 2011,  §4 ust. 9 i 10 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych   i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012  Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki II etapu konkursu informatycznego.


Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) z dnia 15 marca 2011 r. >>>


 Decyzja WKKKI z dnia 15 marca  

Dzia?aj?c na podstawie zarzadzenla Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 13 wrze?nia 2010, §4 ust. 9 i 10 draz § 7 ust. 1 Ragulaminu organizacji konkursów iterdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnych oraz Ragulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpacklm w roku szkolnym 2010/2011 Przewodnicz?cy WKKKI uwzgl?dni? odwo?anie dyrektora szko?y.


Konkurs Informatyczny - II etap Informujemy, ?e II etap Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów, odb?dzie si? w poniedzia?ek 16 stycznia 2012 roku o godz. 10.00. Konta uczniowskie pozostaj? bez zmian > > >


 

Harmonogram dalszego przebiegu konkursu pozostaje bez zmian. W zwi?zku z licznymi pytania ze strony opiekunów, informujemy ?e:

  • przewidujemy now? edycj? II etapu (pytania i zadania zostan? zmienione)
  • wszystkie wyniki uczniów którzy zalogowali si? i wykonali test lub jego fragment w dniu 9 stycznia, zostaj? anulowane
  • instrukcja dotycz?ca kont uczniowskich pozostaje bez zmian

W razie pyta? prosimy o kontakt e-mailowy: anna.mikula@ckp.edu.pl

 


Konkurs Informatyczny - III etap III etap Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum, odb?dzie si? 22 lutego 2011 roku o godz. 12.00 w salach Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wyspia?skiego 6 >>>


Poni?ej do pobrania tre?? decyzji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w sprawie odwo?a? dotycz?cych II etapu:

 

Decyzja nr 4 Wojewózdkiej Komisji Konkursowej

 


Wszystkich uczniów zakwalifikowanych do III etapu konkursu prosimy o wybranie za pomoc? poni?szego formularza preferowanej wersji pakietu MS Office do dnia 15 lutego 2011.

 

 


Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego  Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) z dnia 7 marca 2011 r. >>>


 Wynik III etapu Decyzja  

Dzia?aj?c na podstawie zarzadzenla Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 13 wrze?nia 2010, §4 ust. 9 i 10 draz § 7 ust. 1 Ragulaminu organizacji konkursów iterdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnych oraz Ragulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpacklm w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKKKI) zatwierdzi?a wyniki z III etapu konkursu informatycznego.

 


Informacja dotycz?ca II Etapu Konkursu Informatycznego Opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Informatycznego proszeni s? o wype?nienie formularza znajduj?cego si? na stronie Centrum Kszta?cenia Praktycznego >>>


Formularz zg?oszeniowy do II etapu Konkursu Informatycznego.

 

 

Opiekunowie uczniów bior?cych udzia? w II etapie Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów proszeni s? do uzupe?nienia formularza do dnia 6 grudnia 2010 r.

Konta na platform? Moodle zostan? za?o?one przez organizatora po wcze?niejszym wype?nieniu wskazanego formularza.

Instrukcja logowania oraz zasady korzystania z kont u?ytkowników na platformie Moodle  zostan? umieszczone w pó?niejszym terminie, tj 6 grudnia 2010r

 


Wyniki III Etapu Konkursu Informatycznego 2010/2011 Wyniki III Etapu Konkursu Informatycznego 2010/2011 dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2010/2011 >>>


 Wyniki III etapu  

Wyniki III Etapu Konkursu Informatycznego 2010/2011 dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2010/2011.


Konkurs Informatyczny dla uczniów gimnazjów III etap konkursu informatycznego odb?dzie si? 22 lutego o godz. 12 w Mielcu w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspia?skiego 6 >>>


III etap konkursu informatycznego odb?dzie si? 22 lutego o godz. 12 w Mielcu w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspia?skiego 6

 

Mapa dojazdu

 


Konkurs informatyczny - lista zakwalifikowanych uczestników do III etapu  DECYZJA Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego (WKKKI) z dnia 18 stycznia 2012 r. >>>


 Lista zakwalifikowanych do III etapu  

Dzia?aj?c na podstawie zarz?dzenia Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 27 wrze?nia 2011,  §4 ust. 9 i 10 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych   i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012 oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012  Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje list? zakwalifikowanych uczestników do III etapu konkursu informatycznego.


Konkurs Informatyczny - konta uczniów Zapraszamy opiekunów uczniów bior?cych udzia? w II etapie Podkarpackiego Konkursu Informatycznego do zapoznania si? z Instrukcj? dotycz?c? kont uczniów na platformie MOODLE >>>


 

Instrukcja dotycz?ca kont uczniów zakwalifikowanych do II etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011

 

Instrukcja do pobrania (kliknij  tutaj) >>>


Konkurs informatyczny - lista zakwalifikowanych do II etapu Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego zatwierdzi?a list? uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu informatycznego>>>


 Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu informatyczno  

Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego zatwierdzi?a list? uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu informatycznego w roku szkolnym 2011/2012.


Konkurs Informatyczny 2010/2011  Komunikat odno?nie odpowiedzi do pytania nr 26 >>>


W schemacie odpowiedzi do pytania 26 pojawi? si? b??d. Poprawne dopasowanie jest nast?puj?ce:

 

Format pliku

Opis(wpisz liter?)

.exe

G

.mp3

F

.xls

J

.tif

B

.log

H

.dll

K

.rtf

C

.png

A

.raw

L

.swf

I

.pdf

D

.sys

E

 

Organizacja I etapu Konkursu Informatycznego przebiega identycznie jak organizacja innych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie i omawia to § 4 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2010/2011. Do II etapu rejonowego konkursów zostan? zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali najwy?sze wyniki, nie wi?cej jednak ni? 200 uczniów. Lista ta zostanie opublikowana na stronie Kuratorium i CKPiDN.


Wyniki uczestników II etapu konkursu Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego przedstawia wyniki punktowe uczestników II etapu konkursu >>>


 Wyniki II etapu konkursu  

Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego przedstawia wyniki punktowe uczestników II etapu konkursu:


Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych 10 listopada rusza kolejna edycja Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim, którego wspó?organizatorem jest Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli >>>


10 listopada odb?dzie si? I Etap - szkolny Konkursu Informatycznego. Zasady przeprowadzenia tego etapu s? takie same jak innych konkursów przedmiotowych.


Wyniki I Etapu Konkursu Informatycznego 2010/2011 Wyniki I Etapu Konkursu >>>


 Wyniki I etapu  

22 listopada 2010

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) zatwierdzi?a list? uczniów zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu Informatycznego  dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2010/2011.

 

>> Lista zakwalifikowanych uczniów


Lista uczestników zakwalifikowanych do III etapu Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego ustali?a list? uczestników zakwalifikowanych do zawodów III etapu >>>


 Lista uczestników zakwalifikowanych do III etapu  
 Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu  

Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego ustali?a list? uczestników zakwalifikowanych do zawodów III etapu (fina?u).


Konkurs informatyczny 2011/2012 II etap Opiekunowie uczniów bior?cych udzia? w II etapie Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów zobowi?zani s? do uzupe?nienia formularza znajduj?cego si? na stronie internetowej www.ckp.edu.pl, zawieraj?cego dane zakwalifikowanych uczniów do dnia 7 grudnia 2011 r. do godz. 12.00 >>>


 INSTRUKCJA DOTYCZ?CA KONT UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU   

Po uzupe?nieniu wymienionego formularza zostanie przes?ana na skrzynki e-mail opiekunów (podane w formularzu zg?oszenia), informacja o kontach (nazwach u?ytkownika i has?ach) i sposobie logowania na platform?. Otrzymane has?a i nazwy u?ytkownika nauczyciel przekazuje swoim uczniom. Wszystkich opiekunów którzy do dnia 8 grudnia 2011 roku do godz. 15.00 nie otrzymaj? maila z wykazem kont uczniowskich prosimy o kontakt z Anna Miku?? (anna.mikula@ckp.edu.pl).

Po otrzymaniu hase? ka?dy ucze? powinien si? zalogowa?. Platforma znajduje si? pod adresem:

www.e-nauczanie.ckp.edu.pl

 


Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego >>>


26 listopada 2010r.

Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) 

uwzgl?dni?a odwo?ania dyrektorów szkó? i zakwalifikowa?a do II etapu konkursu nastepuj?cych uczniów:

 

>> zakwalifikowani uczniowie

 


Konkurs Informatyczny - II etap II etap Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum rozpocznie si? w dniu 4 stycznia 2011 roku o godz. 10.00 w szkolnych pracowniach komputerowych pod opiek? Szkolnych Komisji Konkursowych >>>


Do dnia 4 stycznia 2011 roku uczniowie mog? korzysta? z kursu próbnego na platformie MOODLE (www.e-nauczanie.ckp.edu.pl).

 

W sprawie nazw u?ytkowników i hase? do logowania na platform? mo?na kontaktowa? si? drog? mailow? z Arturem Bodzionym: artur.bodziony@ckp.edu.pl

 


Konkurs Informatyczny dla uczniów gimnazjum - instrukcja http://ckp.edu.pl//static/img/Konkurs/instrukcja2013.pdf Instrukcja dotycz?ca kont uczniów zakwalifikowanych do II Etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 >>>Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) uwzgl?dni?a wszystkie poprawne odpowiedzi uczniów bior?cych udzia? w II etapu Konkursu Informatycznego. >>>


 Wyniki II Etapu   

Pragniemy poinformowa?, ?e podczas konfigurowania na platformie Moodle pytania dotycz?cego tworzenia skrótowych kodów krajów wyst?pi? b??dw naliczaniu punktów za poprawne odpowiedzi. Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) uwzgl?dni?a wszystkie poprawne odpowiedzi uczniów bior?cych udzia? w II etapu Konkursu Informatycznego. Poni?ej przedstawiona zosta?a nowa punktacja uwzgl?dniaj?ca wszystkie poprawne odpowiedzi na to pytanie. Jednocze?nie bardzo przepraszamy za zaistnia?? sytuacj?.


Komunikat w sprawie wyników II Etapu Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów http://null Wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego zostan? og?oszone 26 stycznia 2015 r. Przesuni?cie terminu spowodowane jest koniecznym czasem potrzebnym do wnikliwego sprawdzenia nades?anych zada? wszystkich uczestników konkursu.Jednocze?nie informujemy ?e w tym samym dniu zostan? opublikowane kryteria ocen zada?. Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI)