Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Kszta?cenie zawodowe

 

 

Konkurs

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem Podkarpackiego Konkursu Informatyczego dla uczniów gimnazjów.

 


 

 

Na stronie www konkursu znajduj? si? wszystkie informacje dotycz?ce bie??cych i archiwalnych edycji konkursu.

 

 


Konkurs Informatyczny - wyniki I Etapu Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki I Etapu >>>


 Wyniki I Etapu  
 Lista zakwalifikowanych uczestników do II sesji I Etapu konkursu  

Dzia?aj?c na podstawie Zarz?dzenia nr 16/2017 Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 25 wrze?nia 2017 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackimw roku szkolnym 2017/2018, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki I Etapu, I sesji konkursu z dnia 5 grudnia 2017 r.:

 

II sesja I Etapu konkursu, odb?dzie si? na platformie MOODLE pod adresem http://moodle.ckp.edu.pl/

7 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00.