Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Kszta?cenie zawodowe

 

 

Konkurs

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem Podkarpackiego Konkursu Informatyczego dla uczniów gimnazjów.

 


 

 

Na stronie www konkursu znajduj? si? wszystkie informacje dotycz?ce bie??cych i archiwalnych edycji konkursu.

 

 


Konkurs Informatyczny - komunikat Informacja dla opiekunów i uczestników II etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego. >>>


II etap Konkursu Informatycznego 2017/2018 odb?dzie si? 22  Lutego 2018 r (czwartek). o godzinie 12.00 w salach komputerowych Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy ulicy Wojska Polskiego 2B ( budynek przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej Budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

 

 

Laboratoria komputerowe RCTNTW wyposa?one s? w komputery z systemem Windows 7/10,  pakiet Microsoft Office 2010 oraz przegl?darki Chrome/Firefox

Jako ?rodowisko programistyczne  przewidujemy programy Code::Blocks oraz Python 2.7

 

W razie pyta?,  prosz? skontaktowa? si? z nast?puj?cymi osobami:

 

P. Pawe? Ku?aga p.kulaga(at)ckp.edu.pl

P. Artur Bodziony a.bodziony(at)ckp.edu.pl

 

sekretariat 17 788 51 94

 

Mapa dojazdu do Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu