Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Kszta?cenie zawodowe

 

 

Konkurs

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem Podkarpackiego Konkursu Informatyczego dla uczniów gimnazjów.

 


 

 

Na stronie www konkursu znajduj? si? wszystkie informacje dotycz?ce bie??cych i archiwalnych edycji konkursu.

 

 


Wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego >>>


 Wyniki II Etapu  

Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje wyniki II Etapu Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018: