Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Zarz?dzanie w o?wiacie Tarnowska Szko?a Wy?sza prowadzi nabór na studia podyplomowe „Zarz?dzanie w o?wiacie” >>>


Tarnowska Szko?a Wy?sza prowadzi nabór na studia podyplomowe „Zarz?dzanie w o?wiacie”.

Studia rozpoczn? si? 12 maja br. o godz. 16:30 w siedzibie Tarnowskiej Szko?y Wy?szej przy ul. Mo?cickiego 27 w Tarnowie.

 

Prowadzona jest tak?e rekrutacja na studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Rozpocz?cie studiów – wrzesie? 2017 r.

 

Szczegó?owe informacje na temat studiów udzielane s? przez pracowników dziekanatu pod numerem telefonu 14 657 10 55 wew.15 oraz pracowników sekretariatu pod numerem telefonu 14 657 10 55 wew.12.