Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Studia podyplomowe w CKPiDN CKPiDN w Mielcu we wspó?pracy z Tarnowsk? Szko?? Wy?sz? i O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie serdecznie zaprasza na studia podyplomowe >>>


CKPiDN w Mielcu we wspó?pracy z Tarnowsk? Szko?? Wy?sz? i O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie serdecznie zaprasza na studia podyplomowe. Zwracamy uwag? na „nowo??” w naszej ofercie: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.

 

W przygotowaniu s? studia podyplomowe: Geografia.

 

Zaj?cia odbywaj? si? w Mielcu, ?rednio co dwa tygodnie w weekendy.

 

Prosimy o przesy?anie zg?osze? do 29 wrze?nia 2017 r.

 

Zg?oszenia: tutaj