Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Wdra?anie nowej podstawy programowej w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej  Serdecznie zapraszamy nauczycieli na szkolenie, które odb?dzie si? 10 pa?dziernika br. o godz. 13.00 w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA przy ul. Ks. H. Arczewskiego 7>>>


Serdecznie zapraszamy nauczycieli na trzygodzinne szkolenie, które odb?dzie si? 10 pa?dziernika br. o godz. 13.00 w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA przy ul. Ks. H. Arczewskiego 7

 

Szkolenie poprowadzi Pani dr Barbara Wolny z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddzia? w Tarnobrzegu.

 

Udzia? w szkoleniu jest nieodp?atny.

 

Nauczyciele otrzymuj? za?wiadczenie o uczestnictwie w spotkaniu.

 

>>> Zg?oszenie uczestnictwa <<<