Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Jak wspó?pracowa? z rodzicami uczniów? CKPiDN zaprasza nauczycieli na warsztaty pt.: „Wspó?praca szko?y z rodzicami” >>>


CKPiDN zaprasza nauczycieli na warsztaty pt.:  „Wspó?praca szko?y z rodzicami”. Spotkanie poprowadzi Pani dr Anna Szylar z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddzia? w Tarnobrzegu, 20 listopada br. godz. 15.00 w sali nr 9 Katolickiego Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu.

 

Ka?dy uczestnik warsztatów otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa.

 

Zg?oszenia na warsztaty: tutaj