Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Idea zmian w kszta?ceniu zawodowym - zapraszamy na wyk?ad  CKPiDN zaprasza dyrektorów szkó?, szkolnych doradców zawodowych i zainteresowanych nauczycieli na jednogodzinny wyk?ad z prezentacj? nt.: Idea zmian w kszta?ceniu zawodowym >>>


CKPiDN zaprasza dyrektorów szkó?, szkolnych doradców zawodowych i zainteresowanych nauczycieli na wyk?ad z prezentacj? nt.: Idea zmian w kszta?ceniu zawodowym, który poprowadzi dr Barbara Rusinek z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

 

Spotkanie odb?dzie si? 15 lutego 2018 r. o godz. 14.30 w Auli Katolickiego Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu