Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


„Mój pomys? na zawód” – konkurs dla m?odzie?y mieleckich szkó? ponadpodstawowych Zapraszamy m?odzie? mieleckich szkó? ponadpodstawowych do udzia?u w konkursie promuj?cym kszta?cenie zawodowe >>>


 Regulamin konkursu na film "Mój pomys? na zawód"  

Z inicjatywy CKPiDN i przy pomocy nauczycieli z mieleckich szkó? ponadpodstawowych, w tym uczestników sieci wspó?pracy i samokszta?cenia Doradztwo zawodowe (w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców) powsta?a koncepcja konkursu promuj?cego szkolnictwo zawodowe.

 

Celem Konkursu jest promocja kszta?cenia zawodowego w Powiecie Mieleckim. Konkurs ma zach?ci? m?odzie? do wyboru edukacji zawodowej jako drogi do zdobycia wymarzonego zawodu. W konkursie mog? wzi?? udzia? uczniowie lub zespo?y uczniów. Na prace konkursowe czekamy do 15 maja br. Wi?cej informacji w za??czniku.

 

Prosimy nauczycieli do zach?cenia m?odzie?y do udzia?u w konkursie.