Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Jutro konferencja dla dyrektorów szkó? i informatyków Zapraszamy na konferencj? nt.: Documaster Campus – zastosowanie w szkole wielofunkcyjnego, specjalistycznego, systemu informatycznego, dzia?aj?cego w chmurze >>>


Zapraszamy na konferencj? nt.: Documaster Campus – zastosowanie w szkole wielofunkcyjnego, specjalistycznego, systemu informatycznego, dzia?aj?cego w chmurze.

 

?rodowisko edukacyjne Documaster Campus to kompleksowe rozwi?zanie chmurowe oparte o specjalistyczny system informatyczny umo?liwiaj?ce gromadzenie materia?ów, wspó?dzielenie zasobów edukacyjnych najwy?szej jako?ci (tj. e-booki, e-podr?czniki, ?wiczenia, zasoby bibliotek, materia?y w?asne przygotowane przez nauczycieli oraz uczniów, materia?y multimedialne audio i video), monitoring rozwoju kompetencji, tworzenie testów, zarz?dzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia, rozliczanie wykonywanych prac.

 

Zaj?cia poprowadz?: Micha? ?wiek i Grzegorz Sarnecki - przedstawiciele firmy z Euroimpex SA Wroc?aw.

 

Spotkanie odb?dzie si? 21 lutego 2018 r. o godz. 8.30 w sali 9 Katolickiego Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu.

 

Orientacyjny czas spotkania: 60 min.