Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Kszta?cenie zawodowe

Plany zaj?? dla uczniów w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania wg. kategori klas

 

- Klasy mechaniczne

- Klasy mechatroniczne

- Klasy informatyczne

- Klasy graficzne

- Klasy CNC