Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

http://leonardo.ckp.edu.plMielczanie na podium Mistrzostw Europy!  Wojciech Koszelski pierwszy, a Kacper Krempa trzeci w kategorii S1A >>>


Wojciech Koszelski pierwszy, a Kacper Krempa trzeci w kategorii S1A (rakiet wysoko?ciowych). Model Wojtka osi?gn?? wysoko?? 413 metrów, co by? mo?e jest nowym rekordem Polski. Taki wynik nie by?by mo?liwy, gdyby nie genialne formy wykonane przez Sieros?awscy Group.