Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 CKPiDN

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

 

Menu:

  1. Status prawny CKPiDN Mielec
  2. Pracownicy CKPiDN Mielec
  3. Zamówienia publiczne

 

Godziny otwarcia:

 

Poniedzia?ek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
?roda 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Pi?tek 7:30-15:30

 

Dane teleadresowe:

 

ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010

i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

NIP: 817-21-54-704

REGON: 690481700