zamknij
zamknij
Projekty aktualne
Projekty zrealizowane
Aktualności
Projekty - publikacje
Festiwal Nauki i Techniki
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Festiwal Nauki i Techniki

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Festiwal Nauki i Techniki w Rzeszowie 2012

Festiwal Nauki i Techniki tym razem w Rzeszowie!

 

Trzecia odsłona Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki miała miejsce 21 i 22 października w Rzeszowie. Areną interaktywnych prezentacji, pokazów i eksperymentów stała się Europejska Galeria Sztuki w Millenium Hall.

 

Baner

 

Pierwszy dzień Festiwalu, niedziela, był Dniem Otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Rzeszowianie chętnie skorzystali z tej możliwości i licznie, całymi rodzinami, przybyli do Millenium Hall, by przeżyć przygodę z nauką i techniką. Jak zwykle dużą popularnością cieszyła się wystawa Centrum Nauki Kopernik „Eksperymentuj”, prezentująca szereg przyrządów i rekwizytów ilustrujących i objaśniających zjawiska naukowe. Dodatkowo „Kopernik” zaprezentował  w Rzeszowie pokaz „Niskie temperatury”, wykorzystujący niezwykle właściwości ciekłego azotu. W trakcie trwania warsztatów „Budowa i programowanie robotów z klocków Lego”, które odbywały się na stoiskach Świata Robotyki oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, każdy, i mały i duży, mógł sprawdzić się w roli konstruktora i pilota robotów. Do wirtualnego lotu samolotem zapraszał Mielecki Portal Lotniczy EPML Spotters.  Z kolei w ramach projektu „Potęga umysłu”, przygotowanego przez Planetaziemia.com, można było wypróbować działanie urządzenia wykorzystujące fale mózgowe EEG do treningu koncentracji i zabawy. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A. pokazała w Rzeszowie różnorodne pojazdy napędzane energią elektryczną. Wiele ciekawego działo się w ramach „Eksploratorium” - cyklu pokazów i warsztatów przygotowanych przez Stowarzyszenie Explores i firmę Polimedia.  Uwagę przyciągał prawdziwy szybowiec Jantar (można było sobie zrobić zdjęcie w kabinie!) usytuowany przy wejściu do „na teren” Festiwalu oraz wystawa rakiet i modeli kosmicznych przygotowana przez Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich. Na kilkudziesięciu innych stoiskach prezentowały się firmy z obszaru innowacyjnych technologii, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe.  Młodzieży wszędzie było pełno: z zapałem prezentowała i objaśniała różnorodnie eksperymenty fizyczne i chemiczne, dyskutowała, malowała a nawet grała i śpiewała.

 

Drugi dzień Festiwalu rozpoczął się od prezentacji uczniów z II LO w Mielcu - zwycięzców  polskiej edycji konkursu „Odyseja Umysłu”. Mistrzowie Polski w Problemie Długoterminowym w trakcie blisko godzinnej prezentacji opowiadali o tym, jak się przygotowywali do konkursu, jak on przebiegał, jak rozwinął w nich umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia, a także nauczył stosowania rozwiązań oryginalnych i efektywnych zarazem. Mieleccy Odyseusze podzielili się z rzeszowską młodzieżą wrażeniami ze Światowych Finałów „Odysei Umysłu”, które odbyły się w maju br. w Stanach Zjednoczonych na Iowa State University. Zaproponowali również rozwiązane przykładowego problemu spontanicznego. Krótkie, kilkuminutowe zadanie z udziałem ochotników z sali, pokazało jak w twórczy i niekonwencjonalny można podejść do rozwiązywania różnych problemów.

 

O godzinie 10.00 rozpoczęła się konferencja plenarna pt. „ Innowacyjna edukacja w nowym okresie programowania UE” z udziałem m.in. Teresy Kubas – Hul - Przewodniczącej Sejmiku Województwa Pokarpackiego, Stanisława Sieńko - Wiceprezydenta Rzeszowa, Senatora Władysłwa Ortyla i Zdzisława Nowakowskiego - Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Konferencję zainaugurował Zdzisław Klonowski - Prezes instytucji, która koordynuje realizację cyklu Festiwali, czyli Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A.

Przewodnicząca Teresa Kubas – Hul w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę i znaczenie innowacji w edukacji i przemyśle. Polska i Podkarpacie muszą doganiać świat w tych obszarach  i takie właśnie priorytety mają znaleźć odzwierciedlenie w Regionalnej Strategii Innowacyjności, Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz w programach finansowanych ze środków unijnych w przyszłej perspektywie budżetowej (lata 2014 – 2020). Stanisław Sienko opowiadał o tym, jak w mieście którym zarządza, realizowane jest hasło „Rzeszów stolicą innowacji”. Podkreślał, iż dumny jest z faktu, iż wg. badań Eurostatu Rzeszów ma najwyższy w Europie odsetek liczny studentów w stosunku do liczby ogółu mieszkańców.

„Czy nauka musi odbywać się tylko w murach szkolnych?” takie pytanie postawił przed obecnymi na sali uczestnikami spotkania Zdzisław Nowakowski. Było to zaproszenie do panelowej dyskusji nad kształtem współczesnej edukacji. Według dyrektora CKPiDN w Mielcu, edukacja musi odbywać się również poza szkołą, ponieważ szkoła ogranicza pasję i promuje schematyzm w myśleniu i działaniu. Jego zdaniem musi nastąpić zmiana modelu edukacji tak, aby szkoła umożliwiała uczniom nabycie kompetencji przydatnych w XXI wieku. Sami nauczyciele natomiast powinni wejść w nowe role: wychowawców, mentorów, reżyserów życia, tutorów - po to, by wspierać uczniów w ich rozwoju intelektualnym.

Podobnego zdania była Paulina Bąk, uczennica II LO w Mielcu, reprezentantka drużyny mistrzów Polski w konkursie „Odyseja Umysłu”. Według niej w szkole wyobraźnię zastępuje się schematami, dlatego też właśnie potrzebne są takie konkursy jak „Odyseja Umysłu”, które pomagają wyrabiać w młodych ludziach pewne cechy, których nie można nauczyć się w szkole: otwartości na różne punkty widzenia, nieschematycznego rozwiązywania problemów, twórczego podejścia do zadań, tolerancji dla odmienności, myślenia rozbieżnego, pracy zespołowej. O tym, że jest to bardzo ważne w późniejszym życiu zawodowym świadczy fakt, iż jednym z amerykańskich sponsorów „Odysei Umysłu” jest NASA.

Głos w dyskusji zabrali również Paweł Pasterz z firmy Polimedia i Tomasz Michalski ze Stowarzyszenia Explores. Ich zdaniem edukacja formalna (szkolna) powinna być uzupełniona rozmaitymi formami edukacji nieformalnej. Edukacja nieformalna może się realizować w trzech wymiarach: tzw. „Public science” (otwarte dla szerokiej publiczności pokazy, imprezy, festiwale nauki itp.), Centrów Nauki, takich jak np. Centrum Nauki Kopernik oraz w mediach, których misją powinna być popularyzacja różnorodnych form przekazu nauki.

W dalszej części spotkania prof. dr hab. inż Andrzej Samek wygłosił pasjonujący wykład  pt. „Przyroda i technika. Inspirujące powiązania”. Jego zdaniem technika, mniej lub bardziej bezpośrednio, naśladuje przyrodę. Podobieństwa te mogą dotyczyć np. budowy, kształtu, funkcjonalności, sposobu działania i innych cech istotnych w procesie projektowania nowych materiałów czy technologii. Na zakończenie konferencji głos zabrał Marszałek dr Mirosław Karapyta. Podkreślił on, iż promowanie innowacji w technice i nauce jest jednym z priorytetowych zadań Województwa Podkarpackiego. Dlatego też, jego zdaniem, imprezy, takie jak Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki, są bardzo potrzebne i że będą one mogły liczyć na wsparcie samorządu. Marszałek podziękował również Zdzisławowi Nowakowskiemu – dyrektorowi CKPiDN za zaangażowanie w promowanie nowoczesnych form edukacji z zakresu nauki i techniki.

 

Grzegorz Kruszyński

fot. Witold Krużel, Grzegorz Kruszyński, Elwira Angrocka

 

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Festiwal Nauki i Techniki

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991